Consiliul ştiinţific al ANSP a aprobat planul de activitate pentru luna martie

Consiliul ştiinţific al Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică (ANSP) a examinat şi aprobat măsurile Planului de activitate pentru luna martie curent, în cadrul unei şedinţe ordinare, la care au participat 28 de cercetători ştiinţifici, inclusiv 10 membri.

Astfel, dl Veaceslav Guțu, doctorand, anul IV de studii cu frecvenţă redusă, a prezentat realizarea planului de cercetări efectuat în cadrul tezei de doctorat în a.2021 la specialitatea Epidemiologie 331.01.  „Studierea cu estimarea seroprevalenței hepatitei virale E în populație și identificarea factorilor de risc”. În luările de cuvânt d.d. Valeriu Pantea, dr.șt.med., conf.cerc., Victoria Bucov, dr.hab.șt.med., prof.cerc., Constantin Spînu, dr.hab.șt.med., prof.univ., au accentuat actualitatea studiului, metodologia adecvată scopului și obiectivelor, au apreciat rezultatele cercetărilor efectuate în cadrul tezei de doctorat. S-a atras atenția asupra necesității de a avea pregătite și publicate articole științifice de sine stătător în reviste – cerință obligatorie pentru tezele de doctorat. Pentru viitor, s-a propus, la prezentarea informațiilor, să se acorde atenție la volumul și rezultatele investigațiilor realizate. Consiliul ştiinţific a aprobat unanim rezultatele obținute în cadrul tezei de doctorat.

Dl Dumitru Capmari, doctorand, anul III de studii cu frecvenţă redusă, a prezentat audienţei realizarea planului de cercetări efectuat în cadrul tezei de doctorat specialitatea Epidemiologie 331.01 „Eficacitatea vaccinării antigripale în populaţia cu risc sporit de infectare”. În cadrul dezbaterilor s-a menţionat actualitatea problemei de cercetare și au fost recomandate propuneri privind realizarea scopului și obiectivelor proiectului de cercetări, precum și publicarea rezultatelor obținute. Consiliul ştiinţific a aprobat unanim rezultatele obținute conform planului de cercetări în cadrul tezei de doctorat.

Dna Ana Volneanschi, dr.șt.med., conf.cerc., secretar științific, a prezentat audienţei materialele dosarului dlui SAJIN Octavian, dr.șt.med., șef laborator științific Hepatite virale și infecții hemotransmisibile, care urmează a fi prezentat spre examinare la ANACEC în vederea abilității cu dreptul de conducător/consultant științific la tezele de doctorat. S-a menționat temeiul abilitării dlui SAJIN Octavian cu dreptul de conducător (consultant) științific la tezele de doctorat – satisfacerea criteriilor stipulate în Hotărârea Guvernului Nr. 326/2019 din 18.07.2019 cu privire la aprobarea Metodologiei aprobării conducătorilor de doctorat „Regulamentul privind abilitarea cu dreptul de conducător de doctorat, aprobat de Comisia de atestare a CNAA prin Hotărârea nr. AT 5/8-2 din 09.10.2014 cu modificările, aprobate prin Hotărârea Comisiei de Atestare a CNAA nr. AT 4/6-2 din 07.07.2015. Consiliul științific a aprobat unanim materialele dosarului dlui SAJIN Octavian.

În continuare, d.d. Liuba Corețchi, dr.hab.șt.biol., conf.cerc., Olga Burduniuc, dr..șt.med., conf.cerc. și Iurie Pînzaru, dr.șt.med., conf.cerc. au prezentat audienţei informația privind temele proiectelor de doctorat pentru perioada a.2022-2023, care vor participa la concursul anunțat de Școala doctorală în domeniul Științe medicale. Temele proiectelor de cercetări științifice au fost aprobare unanim.

Dl Iurie Pînzaru, dr.șt.med., conf.cerc., a prezentat proiectul Ghidului practic „Prevenirea și managementul accidentelor chimice în condițiile casnice, autori: Tatiana Tonu, medic igienist, Iurie Pînzaru, dr.șt.med., conf.univ., Grigore Friptuleac, dr.hab.șt.med., prof.univ., USMF „Nicolae Testemiţanu”, Kristina Stîncă, medic igienist. Referenți: dl Victor Meșină, dr.șt.med., conf.univ., USMF „Nicolae Testemiţanu”, dl Vladimir Bernic, dr.șt.med., conf.cerc., ANSP. Consiliul ştiinţific a aprobat unanim Ghidul practic şi a recomandat prezentarea lui spre examinare la următoarea etapă şi editare.

Serviciul informare şi comunicare cu mass-media, tel.: 022 574-642

 

© Copyright DTIC ANSP 2024 Toate drepturile rezervate.