„Gestionarea irațională a pesticidelor – factor de risc pentru sănătatea umană”

„Gestionarea irațională a pesticidelor – factor de risc pentru sănătatea umană”

Săptămâna de promovare și control al aplicării raționale a produselor de uz fitosanitar (pesticidelor) se va desfășura în perioada 21-26 martie, cu genericul „Gestionarea irațională a pesticidelor – factor de risc pentru sănătatea umană”. În acest context, Agenția Națională pentru Sănătate Publică organizează, în comun cu Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, activități pentru promovarea aplicării raționale a pesticidelor în ramura agricolă și pe terenurile individuale ale cetățenilor.

Produsele de uz fitosanitar mai sunt cunoscute sub denumirea de pesticide, care reprezintă produse chimice utilizate cu scopul de a proteja plantele prin nimicirea dăunătorilor. În linii generale, un pesticid este un agent chimic sau biologic, care, prin proprietățile sale, respinge dăunătorii și, în unele cazuri, chiar îi ucide, sau care au impact asupra proceselor vitale ale plantelor. În pofida utilizării pe scară largă a pesticidelor, există îngrijorări serioase cu privire la riscurile pentru sănătate care rezultă din expunerea persoanelor implicate la amestecarea şi aplicarea pesticidelor, atât pe câmpurile agricole, cât și particulare.

În Republica Moldova, anual, se utilizează circa 2100 tone de produse de uz fitosanitar (PUF), valoarea medie a intensității de utilizare a produselor de uz fitosanitar constituind 1,6 kg/ha, iar în unele regiuni ale țării se constată o intensitate crescută de circa 4,6 kg/ha.

Este îngrijorător faptul că în afectarea stării de sănătate un număr semnificativ îl ocupă intoxicațiile cu pesticide, cauzate în principal de producerea sporită și utilizarea în masă a acestora, mai cu seamă de persoane neinstruite. Astfel, pe parcursul ultimilor șase ani (2016-2021) au fost înregistrate 655 cazuri de intoxicații, dintre care 223 la copii. De asemenea, o preocupare și mai serioasă constă în numărul deceselor cauzate de pătrunderea accidentală/intenționată a pesticidelor în organismul uman, care pentru perioada dată a constituit 24 cazuri, dintre care 5 copii.

Pentru  buna desfășurare a Săptămânii de promovare a aplicării raționale a pesticidelor se planifică organizarea unor activități îndreptate spre informarea publicului larg privind riscurile asociate gestionării iraționale a pesticidelor printr-o serie de mijloace precum: discuții publice, mese rotunde, instruiri, emisiuni radio și TV, informații în presă etc. Întru realizarea sarcinilor propuse, șefii Centrelor de Sănătate Publică teritoriale, prin intermediul specialiștilor Secțiilor protecției sănătății publice, în parteneriat cu inspectorii din cadrul subdiviziunilor teritoriale ale ANSA vor asigura informarea populației despre efectele nefaste ale PUF asupra stării de sănătate.

Totodată, invităm populația, liderii gospodăriilor agricole, alte persoane implicate în gestionarea produselor de uz fitosanitar la promovarea acestor activități nu doar în perioada menționata, ci pe tot parcursul anului.

Serviciul informare și comunicare cu mass-media 022 574-642

© Copyright DTIC ANSP 2024 Toate drepturile rezervate.