Conferința națională cu participare internațională „Apa și sănătatea: realizări și provocări”

Conferința națională cu participare internațională „Apa și sănătatea: realizări și provocări”

La 22 martie, curent, în incinta Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP), și-a desfășurat lucrările Conferința națională cu participare internațională, cu genericul “Apa și sănătatea: realizări și provocări”.

Evenimentul organizat în contextul marcării, la 22 martie, a Zilei Mondiale a Apei, a reunit reprezentanți ai Ministerului Sănătății, Ministerului Mediului, precum și specialiști din cadrul ANSP, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, Societatea Igieniștilor din Republica Moldova, Asociația de Biosiguranță și Biosecuritate din Republica Moldova și Întreprinderii SRL „Gelibert”, Republica Moldova.

În cadrul discuțiilor, participanții au reiterat importanța creării și consolidării unui dialog intersectorial cu privire la siguranța apei potabile, prin împărtășirea rezultatelor cercetărilor cu actorii interesați și angajarea acestora în procesul schimbărilor și acțiunilor eficace, stabilind pași imediați și pe termen lung pentru menținerea calității surselor de apă potabilă și îmbunătățirea calității vieții populației.

Anul acesta sloganul Zilei Mondiale a Apei este ”Apele subterane: să facem invizibilul vizibil” și este dedicat importanței gestionării adecvate și protecției acestora. În Republica Moldova circa 2/3 din populație consumă apă din surse subterane.

„Prin conferința națională cu participare internațională „Apa și sănătatea: realizări și provocări” ne propunem să accentuăm atenția asupra accesului la apă de calitate, care este o precondiție pentru o viață sănătoasă. Menționez că, calitatea apelor subterane reprezintă o problemă și pentru Republica Moldova, în condițiile în care acestea constituie sursa principală de asigurare cu apă potabilă pentru 65% din populația totală a țării. În acest sens, rolul Ministerului Sănătății, dar și al ANSP este de a asigura supravegherea resurselor de apă și monitorizarea impactului calității acestora asupra sănătății populației. Accentuez că avem o abordare intersectorială, iar implicarea Ministerului Mediului, a autorităților publice locale, societății civile, precum și mobilizarea resurselor financiare este crucială pentru ca fiecare cetățean să aibă acces la surse sigure de apă potabilă”, a menționat secretarul de stat al Ministerului Sănătății, Svetlana Nicolaescu.

Directorul ANSP, Nicolae Jelamschi, în debutul evenimentului, a accentuat necesitatea desfășurării acestuia pentru a sensibiliza comunitatea privind importanța apei. “Legătura apei cu sănătatea publică este indispensabilă, fiind responsabilitatea tuturor de a proteja și contribui la refacerea ecosistemelor legate de apă. Astăzi, nu putem înregistra progrese substanțiale, de îmbunătățire a stării de sănătate, de asigurare a unor condiții favorabile de trai și de igienă a populației fără avea un grad înalt de siguranță a apei potabile. Ne-am convins, o dată în plus, în această pandemie, de importanța apei, aplicarea măsurilor de igienă fiind una dintre metodele esențiale de prevenire a răspândirii acestei infecții. Oferirea accesului la apă potabilă sigură reprezintă o prioritate a statului care a ajustat cadrul legal la directivele UE și recomandările OMS. Rolul ANSP este să evalueze riscurile pentru sănătatea publică și să vină cu recomandări pentru remediere”, a declarat Nicolae Jelamschi.

Printre subiectele abordate în cadrul evenimentului au fost: “Apa și sănătatea: amenințări și oportunități”; „Apa și sănătatea-realitățile Republicii Moldova”, ”Potabilizarea apelor subterane prin metode fizice, fizico-chimice și chimice”, „Particularitățile tehnologice de producere a apei iodate”, “Deficitul de fluor în apa potabilă și sănătatea dentară”, ” Investigarea funcționalității ecosistemelor acvatice din Republica Moldova”, „Evaluarea comparativă a calității apei în râurile Nistru și Prut”, „Comunicarea și sensibilizarea populației pentru promovarea siguranței apei potabile, igienei și sănătății”, „Monitorizarea calității apei potabile în Republica Moldova”.

Având în vedere complexitatea problemelor abordate, participanții la Conferință au convenit asupra continuării dialogului pe diferite platforme, inclusiv în cadrul Societății Igieniștilor din Republica Moldova și Comunității Practicienilor din domeniul apei și sanitației. Materialele Conferinței au fost editate și prezentate într-o culegere și urmează să fie distribuite specialiștilor ANSP, dar și altor instituții interesate.

 

 

© Copyright DTIC ANSP 2024 Toate drepturile rezervate.