Cererile pentru înregistrarea suplimentelor alimentare evaluate de către Comisia de experţi

Cererile pentru înregistrarea suplimentelor alimentare evaluate de către Comisia de experţi

La data de 22.07.2021, în cadrul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP), a avut loc ședința ordinară a Comisiei de experţi pentru evaluarea dosarelor în vederea notificării sau înregistrării suplimentelor alimentare, depuse de către producători autohtoni și străini. În cadrul discuțiilor, membrii Comisiei au abordat mai multe subiecte ce țin de  lacunele admise de agenții economici până la plasarea pe piață a suplimentelor alimentare. Prezentăm unele abateri admise de agenții economici la etapa de depunere a dosarelor:

  • este interzisă plasarea de piață a unui supliment alimentar fără înregistrarea de către Comisie;
  • machetele originale și traducerile în limba de stat a etichetelor suplimentelor alimentare prezentare spre înregistrare nu trebuie să atribuie proprietăți de prevenire și tratament a bolilor la om și nici să invoce asemenea proprietăți;
  • dozele zilnice recomandate și dozele zilnice maximale de vitamine și minerale din produsele prezentate spre înregistrare nu trebuie să depășească dozele indicate în Anexa nr.3 și Anexa nr.4 din Regulamentul sanitar privind suplimentele alimentare, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 538 din 02.09.2009.

Precizăm că suplimentele alimentare pot fi plasate pe piaţa Republicii Moldova numai dacă corespund prevederilor Legii nr.306 din 30.11.2018 privind siguranța alimentelor și Regulamentului sanitar privind suplimentele alimentare, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 538 din 02.09.2009.

Despre orice modificare sau completare a compoziției unui supliment alimentar înregistrat în Republica Moldova agentul economic este obligat să  informeze Comisia de experți și doar la obținerea unui aviz pozitiv le poate plasa pe piață.

Atenție!

Registrul Național al suplimentelor alimentare include lista substanțelor cu scop nutrițional și fiziologic, lista suplimentelor alimentare notificate și lista produselor înregistrate în Republica Moldova îl puteți accesa pe site-ul www.ansp.md.

Reamintim că cererea model pentru prezentarea dosarelor suplimentelor alimentare o puteți accesa pe site-ul www.ansp.md/activități/cereri. Dosarul completat se prezintă concomitent cu o mostră a produsului solicitat.

Pentru mai multe detalii ne puteți contacta la tel.: 022 574 548

Serviciul informare și comunicare cu mass-media 022 574-642

© Copyright DTIC ANSP 2024 Toate drepturile rezervate.