Atelierul de lucru în domeniul evaluării riscurilor chimice asupra sănătății populației

Atelierul de lucru în domeniul evaluării riscurilor chimice asupra sănătății populației

În incinta Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP) a avut loc atelierul de lucru privind instruirea specialiștilor Direcției Protecția Sănătății Publice și secțiilor de profil ale Centrelor de Sănătate Publică cu teritoriile deservite, în domeniul evaluării riscurilor chimice asupra sănătății populației. Evenimentul a fost desfășurat în sistem hibrid, fizic și online, conform Dispoziției ANSP nr. 176-d din 02.11.2021.

Atelierul de lucru a fost moderat de Dl Iurie Pînzaru, șef Direcție Protecția Sănătății Publice, ANSP și a reunit peste 50 de specialiști din cadrul Direcției Protecția Sănătății Publice și secțiilor de profil ale CSP cu teritoriile deservite, Laboratorului Pericole chimice și toxicologie, reprezentanți ai Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”.

Dl Vasile Guștiuc, director adjunct al ANSP, a menționat importanța cunoașterii instrumentelor aplicabile la nivel internațional și național în domeniul evaluării riscurilor chimice asupra sănătății populației pentru adoptarea celor mai bune practici.

Discuțiile din cadrul atelierului de lucru au fost axate pe:

  • estimarea nivelului de pregătire a specialiștilor din cadrul ANSP în domeniul evaluării riscului asupra sănătății publice asociate produselor chimice, în baza rezultatelor chestionării acestora;
  • informațiile de bază și setul de instrumente de evaluare a riscului asupra sănătății publice asociate produselor chimice elaborate de Organizația Mondială a Sănătății;
  • prezentarea Ghidului practic “Evaluarea riscurilor chimice asupra sănătății publice: set de instrumente”, elaborat conform recomandările OMS și aprobat în Republica Moldova;
  • impactul produselor biocide asupra sănătății publice și necesitatea efectuării evaluării riscului acestora;
  • resursele internaționale utile în evaluarea riscului. Studiu de caz.

În centrul tuturor politicilor eficiente de sănătate și siguranță este evaluarea riscurilor, fiind o metodă simplă și structurată de a se asigura că riscurile pentru sănătatea, siguranța și bunăstarea populație sunt eliminate, reduse sau controlate în mod corespunzător.

La finalul Atelierului de instruire, participanții au mulțumit experților naționali pentru instruirea oferită și au apreciat efortul și experiența specialiștilor ANSP în domeniul evaluării riscului, în special, privind elaborarea Ghidului practic, implementarea căruia va fi util în prevenirea impactului nefast asupra sănătății publice cauzat de potențiale pericole chimice, evaluarea în timp util a riscurilor evenimentelor chimice (deversare, contaminare etc.), evaluarea retrospectivă efectuată în sprijinul informațiilor privind incidența bolii sau preocupări conexe.

Serviciul de informare și comunicare cu mass-media 022 574-642

© Copyright DTIC ANSP 2024 Toate drepturile rezervate.