Atelier de lucru privind elaborarea normelor de funcţionare a laboratoarelor

Atelier de lucru privind elaborarea normelor de funcţionare a laboratoarelor

La 8 iulie 2022, Agenția Națională pentru Sănătate Publică a organizat prima sesiune a Atelierului de lucru pentru elaborarea noilor norme de funcţionare a laboratoarelor ce procesează atât probe umane, cât şi non-umane (clinico-diagnostice, microbiologice, fizico-chimice etc.). Evenimentul a fost organizat cu suportul Biroului Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) din Republica Moldova și face parte din activitățile de fortificare a capacităților Serviciului de laborator şi asigurării calităţii testărilor.

Laboratorul are un rol esențial în stabilirea unui diagnostic etiologic, oferirea rezultatelor fiabile, de un grad ridicat de credibilitate, detectarea evenimentelor neobișnuite de diversă natură, infecțioasă/non-infecțioasă și în supravegherea, controlul maladiilor și protecția sănătății publice.

La atelierul de lucru au participat Svetlana Nicolaescu, secretar de stat al Ministerului Sănătății, Stela Gheorghiță, coordonator programe de urgențe în sănătate publică, Biroul OMS din Republica Moldova, Nicolae Jelamschi, directorul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP), precum și specialiștii de laborator atât din domeniul sănătății umane, cât și al sănătății animalelor, reprezentanții MOLDAC, ai sectorului public și privat, comunitatea academică, inclusiv USMF „Nicolae Testemițanuˮ și Universitatea Agrară de Stat din Moldova, întruniți pe o platformă comună de conlucrare privind reglementarea activităților de laborator și asigurarea sănătății publice.

Atelierul a avut drept scop evaluarea legislației existente la moment în domeniul normelor de funcționare a laboratoarelor pe fiecare sector și domeniu, stabilirea structurii și modalității de aprobarea a acestui document, actualizarea componenței echipelor de lucru pe anumite structuri.

Svetlana Nicolaescu, secretar de stat, a menționat importanța Serviciului Diagnostic de laborator, care reprezintă un pilon primordial în luarea deciziilor și aplicarea politicilor de sănătate atât la nivel național, cât și internațional. Secretarul de stat a remarcat necesitatea stringentă a elaborării unui act normativ care va reglementa cerințele pentru funcționarea laboratoarelor din toate sectoarele prin prisma abordării unice consolidată, acceptată la nivel global „O singură sănătate” (One Health).

Nicolae Jelamschi, directorul ANSP, a reiterat importanța respectării cerințelor de biosiguranță și biosecuritate, practicile bune de laborator fiind fundamentale pentru sănătatea publică și asigură protecția atât a indivizilor, cât și a societății de prejudiciile cauzate de agenții biologici. Emergența agenților patogeni noi identificați precum virusul SARS-CoV-2 și re-emergența microorganismelor cu importanță pentru sănătatea publică, intensifică amenințarea globală a bolilor infecțioase.

Stela Gheorghița, coordonatorul programelor de urgențe în sănătate publică de la Biroul OMS din Republica Moldova, a subliniat faptul că laboratorul este un element esențial în realizarea programelor de supraveghere în domeniul sănătății publice și este parte a capacităților de bază în cadrul implementării Regulamentului Sanitar Internațional. Organizarea corectă a proceselor în laborator permite asigurarea gradului adecvat de pregătire și răspuns la urgențele de sănătate publică, precum si detectarea pericolelor și riscurilor de origine biologică, chimică, radio-nucleară pentru realizarea măsurilor de limitare a răspândirii și localizare la sursa a oricărui risc pentru sănătatea populației.

La finele atelierului de lucru, Olga Burduniuc, șefa Directiei diagnostic de laborator în sănătate publică din cadrul ANSP a prezentat structura fiecărui compartiment al documentului planificat, componența actualizată a echipelor de lucru și și termenii de definitivare a documentului.

© Copyright DTIC ANSP 2024 Toate drepturile rezervate.