Atelier de lucru privind consolidarea capacităților naționale pentru crearea Centrului de Informare Toxicologică

Atelier de lucru privind consolidarea capacităților naționale pentru crearea Centrului de Informare Toxicologică

Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP), cu suportul Biroului Regional pentru Europa al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) și Oficiului de Țară al OMS în Moldova, a organizat la 7 februarie 2023, atelierul de lucru privind consolidarea capacităților naționale în vederea creării Centrului de Informare Toxicologică. Crearea acestuia constituie una dintre acțiunile prioritare recomandate în urma Evaluării Externe Comune a OMS din 2018, în contextul implementării Regulamentului Sanitar Internațional (2005) în Republica Moldova.

Evenimentul a reunit medici specialiști de profil igienă, clinicieni, toxicologi din cadrul Instituțiilor Medico-Sanitare Publice Institutul Mamei și Copilului, secția Hemodializă toxicologie şi metode extracorporale de detoxicare a sângelui, SCM „Sfânta Treime”, Clinica Anesteziologie și Reanimatologie nr. 2, Centrului de Medicină Legală, desfășurat în format hibrid – online şi cu prezenţă fizică, cu participarea experților internaționali Dr. Irina Zastenskaya, OMS Bonn, Centrul European pentru Mediu și Sănătate, Dr. Piotr Kabata, Polonia, Dr. Mare Oder, Estonia, Zanina Pereshka, Macedonia de Nord, Dr. Gerard van Zoelen, Țările de Jos.

La debutul evenimentului, directorul adjunct al ANSP, Vasile Guștiuc, inspector-șef sanitar de stat, a menționat despre importanța acestui atelier în contextul sănătății publice asociate expunerii la substanțe chimice și alinierii Republicii Moldova cerințelor UE în acest domeniu. Totodată, directorul adjunct al ANSP a mulțumit pentru munca depusă de fiecare dintre părțile implicate pentru a face posibilă inițierea dezvoltării capacităților naționale privind supravegherea și prevenirea impactului substanțelor chimice asupra sănătății prin gestionarea adecvată atât la nivel regional, cât și global și sensibilizarea populației prin informarea toxicologică.

Cu un cuvânt de salut a venit reprezentant al Oficiului de țară al OMS în Republica Moldova, Daniela Demișcan, care a reiterat disponibilitatea și sprijinul OMS în procesul creării Centrului de Informare Toxicologică în Republica Moldova.

Dr. Irina Zastenskaya, expert internațional al Centrului European pentru Mediu și Sănătate, a subliniat importanța și rolul major al alinierii Republicii Moldova la cele 47% de țări care au înființate centre toxicologice inclusiv de informare toxicologică, reglementată ca prioritate a UE pentru dezvoltarea capacităților țării în supraveghere, prevenire, cercetare și gestionare a substanțelor/amestecurilor chimice potențial toxice.

Șeful Secției sănătate ocupațională, siguranță chimică și toxicologie din cadrul ANSP, Iurie Pînzaru, dr. în med., conferențiar universitar, a prezentat date alarmante ale situației din țară privind gestionarea substanțelor chimice. Conform statisticilor, aproximativ 95% dintre toate intoxicațiile acute accidentale/intenționate sunt provocate de substanțe chimice, iar 90% dintre acestea, au loc în condiții habituale. În structura importurilor pe secțiuni de mărfuri, pentru anii 2020-2021, substanțele chimice constituie cel puțin 15%. Importul și producerea substanțelor/amestecurilor chimice este în continuă creștere. Anual, în țară, sunt înregistrate peste 2000 de cazuri de intoxicații acute neprofesionale exogene de etiologie chimică, dintre care 2% s-au soldat cu decese. În ultimii ani, cele mai multe cazuri de intoxicații au fost provocate de medicamente – 43% afectați, cu alcool – 17% persoane intoxicate, gaze — 16%, cu pesticide – 5% intoxicații, urmare a manipulării inadecvate în condiții habituale. Numărul de afectați în rândul copiilor a constituit 40%. Astfel, acest fenomen are un impact direct negativ asupra sănătății publice.

Discuțiile din cadrul Atelierului de lucru au fost axate pe rolul Centrului în prevenirea și gestionarea substanțelor chimice și intoxicațiilor cauzate, înființarea și funcționarea Centrului de Informare Toxicologică, instrumentele OMS în suportul țărilor în acest domeniu, capacitățile disponibile pentru gestionarea substanțelor chimice în Republica Moldova. Adițional, a fost prezentată experiența Poloniei, Ungariei, Estoniei, Macedoniei de Nord și a altor țări, asupra operării centrelor de informare toxicologică, structura, resursele, disponibilitatea și furnizare de antidoturi, capacitatea de răspuns rapid la incidente și urgențe chimice etc.

Lucrările atelierului, au fost organizate inclusiv în grupuri de lucru în scopul argumentării necesității creării unui Centru de Informare Toxicologică în Republica Moldova, sub aspect clinic, toxicologic, informativ, fiind enunțate argumente ce confirmă necesitatea instituirii în țară a Centrului de Informare Toxicologică și indispensabilitatea consolidării capacităților naționale privind crearea acestuia.

 

 

© Copyright DTIC ANSP 2024 Toate drepturile rezervate.