Atelier de lucru privind autoevaluarea anuală în domeniul implementării RSI (2005)

Atelier de lucru privind autoevaluarea anuală în domeniul implementării RSI (2005)

La data de 21 decembrie 2023, a avut loc atelierul de lucru privind autoevaluarea anuală în domeniul implementării Regulamentului Sanitar Internațional (2005) în Republica Moldova.

Evenimentul a fost desfășurat sub egida Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), cu participarea specialiștilor din cadrul Ministerului Sănătății, Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP), Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, Centrul Republican de Diagnostic Veterinar, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, Autoritatea Aeronautică Civilă, Agenția Națională de Reglementare a Activităților Nucleare și Radiologice, Agenția Navală, Serviciul Vamal.

La deschiderea evenimentului, secretarul de stat al Ministerului Sănătății, Angela Paraschiv, a subliniat importanța dezvoltării capacităților țării în pregătirea și răspunsul la urgențele de sănătate publică la nivel local și național, în special în contextul efortului Republicii Moldova de aderare la Uniunea Europeană.

Director ANSP, Nicolae Jelamschi, a mulțumit specialiștilor pentru participare și implicare în desfășurarea eficientă a lucrărilor atelierului și în cadrul actualizării Planului de implementare a RSI (2005) în Republica Moldova pentru anii 2023-2027, care a luat în calcul experiențele tuturor autorităților acumulate în ultimii ani, inclusiv pandemia COVID-19, precum și criza refugiaților din Ucraina.

Formularul standardizat al OMS (SPAR) permite monitorizarea progresului utilizând un set de indicatori grupați în 19 domenii tehnice și evaluarea transparentă a capacităților țării în domeniul prevenirii, detectării precoce și evaluării riscului în sănătate publică, precum și managementul acestora.

 

 

© Copyright DTIC ANSP 2024 Toate drepturile rezervate.