Precizări cu referire la noile prevederi normative privind aditivii alimentari

Precizări cu referire la noile prevederi normative privind aditivii alimentari

Întrucât siguranța și inofensivitatea produselor alimentare este esențială pentru protecția sănătății consumatorilor, precum și în contextul obiectivelor naționale economice de facilitare a schimburilor comerciale cu țările Uniunii Europene, a devenit imperativă actualizarea cadrului național de reglementare în domeniul aditivilor alimentari.

Astfel, pentru sporirea gradului de protecție a sănătății populației și informarea corespunzătoare a consumatorilor cu privire la aditivii alimentari, pentru alinierea actelor normative naționale din acest domeniu la versiunea actuală a normelor comunitare, anume Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind aditivii alimentari, a fost aprobată Hotărârea Guvernului  nr. 941 din 29.11.2023 cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 229/2013 cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind aditivii alimentari (publicată în Monitorul Oficial din 07.12.2023, nr.465-467, art.1134), cu intrare în vigoare din 07.03.2024.

Hotărârea prevede operarea unor modificări și completări în Regulamentul sanitar privind aditivii alimentari aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 229/2013 și aducerea în concordanță a actului normativ cu noile evaluări de risc și dovezi referitor la aditivii alimentari utilizați în produsele alimentare.

Reglementările aplicabile aditivilor alimentari sunt dinamice și se modifică în timp. Astfel, ele sunt supuse unui proces continuu de actualizare, care cuprinde modificări diverse: de introducere a unor noi aditivi, de restricționare sau extindere a folosirii unor aditivi deja utilizați, de limitare sau extindere a cantităților și a alimentelor în care este permisă utilizarea aditivilor alimentari.

Noua Hotărâre de Guvern prevede că listele aditivilor alimentari stipulate la punctul 62 din Regulamentul sanitar privind aditivii alimentari se aprobă prin Ordinul Ministrului Sănătății, cu publicarea acestuia în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și se actualizează în mod regulat conform modificărilor operate la nivelul Uniunii Europene.

    Principalele prevederi şi elemente noi ale Hotărârii de Guvern:

– revizuirea normelor generale privind stabilirea categoriilor de aditivi alimentari și aplicarea listei de aditivi alimentari permiși pentru utilizare în produsele alimentare și condițiile de utilizare a acestora, în corespundere cu dispozițiile armonizate la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 privind aditivii alimentari;

– definirea atribuțiilor Ministerului Sănătății cu privire la stabilirea listelor menționate supra, având la bază listele de aditivi aprobați la nivelul UE;

– reglementarea perioadei de tranziție pentru agenții economici cu privire la produsele alimentare care își pierd conformitatea odată cu actualizarea listelor, și anume prevederi care permit menținerea în circulație a produselor până la expirarea termenului de valabilitate a produsului sau până la epuizarea stocurilor.

Controlul aplicării prevederilor Hotărârii de Guvern menționate va fi exercitat de către Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor și Agenția Națională pentru Sănătate Publică, conform competențelor funcționale, stabilite în Legea 306/2018 privind siguranța alimentelor.

© Copyright DTIC ANSP 2024 Toate drepturile rezervate.