Aspecte privind consolidarea măsurilor de biosiguranță și biosecuritate în Republica Moldova, abordate în cadrul unei ședințe de lucru

Aspecte privind consolidarea măsurilor de biosiguranță și biosecuritate în Republica Moldova, abordate în cadrul unei ședințe de lucru

Astăzi, 2 februarie curent, conducerea Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP), a avut o întrevedere de lucru cu delegația de experți din cadrul Proiectului P100: Consolidarea măsurilor de biosiguranță și biosecuritate la punctele de trecere în Regiunea de Sud-Est și Europa de Est (Strengthening of Front-Line Biosafety and Biosecurity Measures in South East and Eastern Europe Region). Delegația, în frunte cu liderul acestui Proiect, Gunay Rzayeva, se află într-o vizită oficială în Republica Moldova, în perioada 1-2 februarie 2024.

În cadrul ședinței, au fost abordate mai multe subiecte privind evaluarea și consolidarea măsurilor de biosiguranță și biosecuritate în Republica Moldova.

Echipa ANSP, reprezentată de către directorul instituției, Nicolae Jelamschi, directorul adjunct, Veaceslav Guțu, împreună cu șefi de secții și de direcții, au prezentat experților activitățile realizate și cele în derulare în domeniile prioritare ale instituției. Au fost examinate aspecte ce țin de supravegherea bolilor transmisibile la punctele de trecere, capacitățile de răspuns la urgențe de sănătate publică, fortificarea domeniului diagnostic de laborator și oportunități de consolidare a capacităților în supravegherea altor infecțiilor.

De asemenea, au fost oferite detalii pe subiecte ce vizează actualizarea legislației curente, colaborarea cu partenerii internaționali și implementarea unor măsuri specifice în vederea consolidării biosiguranței și biosecurității.

O atenție sporită a fost acordată colaborării instituționale și implementării măsurilor coerente la nivel național în domeniul menționat. Reprezentanții delegației și-au manifestat interesul pentru cunoașterea experienței Republicii Moldova în ceea ce privește măsurile de biosiguranță și biosecuritate, în special, rolul ANSP la punctele de trecere a frontierei.

Membrii delegației și-au exprimat disponibilitatea pentru continuarea implementării acestui proiect, fiind exprimat interesul de dezvoltare constantă în domeniul biosiguranței și biosecurității la punctele de trecere.

Misiunea experților este de a evalua situația actuală. În urma evaluării, experții vor înainta propuneri concrete şi eficiente, bazate pe cele mai bune practici de implementare a măsurilor de biosiguranță și biosecuritate în Republica Moldova.

© Copyright DTIC ANSP 2024 Toate drepturile rezervate.