ANUNȚ

Joi,  02.09.2021, ora 14:00, în incinta Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (str. Gh. Asachi 67, Sala mica, et.1), va avea loc Ședința Seminarului științific de profil ad-hoc din cadrul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică.

Ședința va avea loc în format mixt: cu prezență fizică și online.

 

Pentru participare online la ședință se anexează linkul: meet.google.com/sic-fnph-ijw

 

ORDINEA DE ZI:

Examinarea și aprobarea tezei de doctor habilitat în științe medicale cu titlul ”Evaluarea stării de sănătate a sportivilor juniori în relație cu factorii de risc ai mediului și comportamentali” la specialitatea 331.02. Igiena, elaborată de către CEBANU Serghei, dr.șt.med., conf.univ., Disciplina de igienă, Departamentul Medicină Preventivă, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu”.

 

CONSULTANȚI  ȘTIINȚIFICI:  

Friptuleac Grigore, doctor habilitat în ştiințe medicale, profesor universitar (specialitatea: 331.02. Igienă).

Unt Eve, dr., profesor asociat, șef clinică Medicină Sportivă și Reabilitare, Universitatea din Tartu, Estonia.

 

REFERENŢI OFICIALI:

Spinei Larisa, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, Catedra de medicină socială și management ”Nicolae Testemițanu”, USMF „Nicolae Testemiţanu” (specialitatea 331.03 Medicină socială și management).

Moroșan Raisa, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, Catedra de medicină sportivă, Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport  (specialitatea 533.04 Educație fizică, sport, kinetoterapie și recreație).

 

Preşedintele ședinței Seminarului ştiinţific de profil:

Spînu Constantin, dr.hab.șt.med., prof.univ.

Secretarul Seminarului ştiinţific de profil:

Volneanschi Ana, dr.șt.med.conf.cerc.

© Copyright DTIC ANSP 2024 Toate drepturile rezervate.