ANUNȚ! Curs de instruire a specialiștilor din medicina de urgență din Republica Moldova pentru o mai bună pregătire împotriva amenințărilor chimice, biologice, radiologice și nucleare

Centrul Ştiinţifico-Tehnologic din Ucraina (STCU) în colaborare cu Agenția Națională pentru Sănătate Publică a Republicii Moldova și Instituția Medico-Sanitară Publică Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească din Republica Moldova organizează în perioada 06-10 noiembrie 2023 primul training național, cu participarea experților internaționali, dedicat pregătirii și răspunsului la riscurile și amenințările chimice, biologice, radiologice și nucleare (CBRN).

Această inițiativă este finanțată de către Comisia Europeană, Serviciul Instrumente de Politică Externă și are ca scop sprijinirea eforturilor pentru o mai bună pregătire împotriva amenințărilor CBRN emergente, dezvoltarea abilităților și acumularea cunoștințelor diferitor categorii de personal cheie din domeniu pentru a răspunde eficient la urgențele CBRN.

Cursul de instruire va fi organizat pentru următoarele grupuri țintă:

Prima linie de respondenți CBRN în medicina de urgență: Acest segment cuprinde specialiștii axați pe managementul pre-spitalicesc al operațiunilor CBRN de pregătire și răspuns medical de urgență. Participanții vor însuși tehnici și protocoale de evaluare inițială, de triaj, decontaminare și stabilizare a pacienților în incidentele CBRN.

În linia a doua se încadrează specialiștii din managementul spitalicesc al operațiunilor CBRN de pregătire și răspuns medical de urgență. Cursul de instruire propus va contribui la sporirea capacității acestora de a gestiona urgențele medicale legate de CBRN, inclusiv îngrijirea pacienților, procedurile de decontaminare și coordonarea cu personalul din primă linie de intervenție.

Participanții vor fi informați despre planificarea strategică, alocarea resurselor, coordonarea și luarea deciziilor corecte în cazul incidentelor CBRN.

Personalul paramedical, inclusiv tehnicienii medicali și paramedicii, va beneficia de instruire specializată orientată la dezvoltarea abilităților de a oferi ajutor imediat și necesar persoanelor afectate din mediile prespitalicești.

Personalul medical, asistentele medicale și specialiștii interesați vor fi instruiți pentru a înțelege medicina de urgență în domeniul CBRN, pentru a învăța tehnici avansate de diagnosticare, tratament și gestionare a stării pacienților în condițiile de diferite scenarii legate de CBRN.

Prin abordarea necesităților specifice fiecărui grup țintă, cursul de instruire la nivel național în medicina de urgență își propune să creeze un sistem robust și coordonat de răspuns în domeniul CBRN în Republica Moldova. Participanții la instruire vor obține cunoștințe și abilități practice de a reacționa adecvat în condiții de emergență CBRN în viața reală.

În cadrul acestui training participanții vor obține o experiență unică, captivantă și interactivă în formarea profesională prin intermediul schimbului de cunoștințe, a oportunităților de colaborare cu profesioniștii internaționali din domeniu pentru a răspunde eficient la situațiile de urgență CBRN, creând siguranță populației din Republica Moldova.

Motto-ul cursului de instruire este: 

Împreună consolidăm capacitățile de pregătire împotriva amenințărilor CBRN

Pentru detalii contactați:

Agenția Națională pentru Sănătate Publică, Republica Moldova, municipiul Chișinău, MD-2028, str. Gh. Asachi 67a

Email: roman.coretchi@ansp.gov.md

Instituția Medico-Sanitară Publică Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească, Republica Moldova, municipiul Chișinău, MD-2025, str. Constantin Vârnav 16

Email: leontiimacarov@gmail.com

Centrul Ştiinţifico-Tehnologic din Ucraina (STCU), 7a Metalistiv Street, Kyiv 03057, Ukraine

Elena Taberko

elena.taberko@stcu.int

© Copyright DTIC ANSP 2024 Toate drepturile rezervate.