ANSP asigură monitorizarea calității apelor de suprafață din zonele de recreere

ANSP asigură monitorizarea calității apelor de suprafață din zonele de recreere

Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP), cu subdiviziunile teritoriale – Centrele de Sănătate Publică, asigură monitorizarea și evaluarea calității apelor de suprafață din zonele de recreere de pe întreg teritoriul țării.

Cercetările la parametrii sanitaro-chimici și microbiologici se realizează din punctele fixe stabilite conform Programului de control de laborator pe perioada sezonului estival și ulterior, cu o anumită periodicitate, în cadrul laboratoarelor ANSP, conform Hotărârii Guvernului nr. 890 din 12.11.2013 privind aprobarea Regulamentului cu privire la cerințele de calitate a mediului pentru apele de suprafață. Menționăm că zonele de recreere sunt supuse anual autorizării sanitare.

Probele prelevate sunt investigate conform mai multor parametri: starea regimului termic, regimului de oxigen, acidificarea, substanțe nutritive, mineralizarea, organoleptica, substanțe organice, micropoluanți organici, parametrii hidrobiologici, microbiologici: total bacterii coliforme, Escherichia Coli, enterococii intestinali, microorganismele patogene (Salmonella, Shigella, Vibrio cholera), colifagi, enteroviruși și ouă de helminți.

Rezultatele investigațiilor de laborator la probele de apă prelevate denotă că apa este “moderat poluată” (clasa finală III de calitate). Astfel, zonele de agrement prezintă un risc sporit de îmbolnăvire în timpul scăldatului, sau în rezultatul contractării helmintiazelor și altor boli din solul, nisipul infestat de pe plaje, sau din apa poluată, cum ar fi boli diareice acute, sau boli ale pielii. În scopul prevenirii riscurilor pentru sănătate și asigurarea unui confort psihologic și fizic, atenţionăm populația că scăldatul în lacurile cu plajă din zonele de agrement nu este recomandat.

ANSP recomandă cetățenilor să fie prudenți când aleg zona pentru odihnă în timpul sezonului estival:

  • Frecventați doar lacurile special amenajate și autorizate în modul stabilit;
  • Respectați recomandările de pe panourile informative;
  • Dați prioritate zonelor amplasate în adiacența unor elemente naturale: păduri, relief favorabil, viteza cursului apei fără curenți puternici, nivelul apei să nu oscileze brusc;
  • Pe teritoriul zonei de recreere trebuie să fie organizate instalații de alimentare cu apă potabilă, buvete sau să dispuneți de sticluțe cu apă;
  • Să fie amenajate pubele destinate pentru colectarea deșeurilor;
  • Străduiți-vă ca apa din lac să nu pătrundă în organism pentru a evita o posibilă infectare;
  • Plaja să fie amenajată cu dușuri, cabine pentru schimbul hainelor. Nisipul să fie afânat cu regularitate.

Persoanele care se odihnesc în zonele de agrement sunt rugate să respecte curăţenia, normele de igienă şi recomandările indicate pe panourile informative plasate de către gestionarii zonelor de agrement. Totodată, în scopul protecției sănătății populației, populația este îndemnată să respecte recomandările autorităţilor în domeniul sănătăţii publice.

 

© Copyright DTIC ANSP 2024 Toate drepturile rezervate.