ANSP a participat la expoziția ”Știința pentru pace și dezvoltare: creativitate, experiență, perspective”

ANSP a participat la expoziția ”Știința pentru pace și dezvoltare: creativitate, experiență, perspective”

Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică (ANSP) a participat la expoziția cu genericul ”Știința pentru pace și dezvoltare: creativitate, experiență, perspective”, care a fost organizată la Academia de Științe a Moldovei.

Evenimentul a avut loc pe data de 10 noiembrie 2022, cu prilejul marcării Zilei Internaționale a Științei pentru Pace și Dezvoltare. La expoziție au fost prezentate realizările în domeniul cercetării și inovării pe parcursul anilor 2020-2022: publicații (monografii, ghiduri, articole etc.), brevete de invenție și certificate cu drept de autor, postere, aprecieri de la expoziții internaționale (diplome, medalii și premii speciale).

Secretarul științific al Consiliului științific al ANSP, Ana Volneanschi, dr.șt.med., conf.cerc., cercetătorii științifici Vladimir Bernic, dr.șt.med., conf.cerc., Nina Iziumov, dr.șt.med., conf.cerc., Inga Miron, dr.șt.med., Aliona Cherneavska, Igor Gostev au prezentat realizările științifice ale instituției apreciate atât la evenimente și expoziții pe plan național, cât și internațional.

© Copyright DTIC ANSP 2024 Toate drepturile rezervate.