Activitățile desfășurate în domeniul controlului de stat în sănătate publică pe parcursul trimestrului II al anului 2022

Activitățile desfășurate în domeniul controlului de stat în sănătate publică pe parcursul trimestrului II al anului 2022

Pe parcursul trimestrului II al anului 2022, de către specialiștii Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP) abilitați cu drept de control în sănătate publică au fost realizate 2288 controale. Din numărul total al acestora, 1012 au fost realizate în mod planificat, inclusiv 616 la persoane fizice şi juridice ce practică activitate de întreprinzător și 396 la obiectivele și instituțiile publice, cu scopul verificării respectării legislației sanitare în vigoare.

Totodată, 1276 de controale au fost efectuate în mod inopinat, inclusiv:

  • 873 (68,4%) cu scopul eliberării actelor permisive;
  • 54 (4,2%) pentru examinarea diverselor petiții și sesizări înregistrate în adresa ANSP;
  • 349 (27,4%) conform Dispozițiilor ANSP, în scopul verificării implementării și respectării măsurilor de prevenire și control a infecției COVID-19 în conformitate cu prevederile Hotărârilor Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică și implementării prevederilor actelor normative în domeniul controlului tutunului.

În timpul verificărilor efectuate au fost depistate unele neconformități în activitatea persoanelor fizice și juridice pasibile controlului de stat în sănătate publică. Cele mai frecvente abateri stabilite sunt:

  • Lipsa examenului medical periodic de către angajați (în 64% cazuri);
  • Lucrătorii entității controlate nu au susținut instruirea igienică (în 23 % cazuri);
  • Neprezentarea rezultatelor investigațiilor de laborator a factorilor de risc la locul de muncă (în 15,7 % cazuri);
  • Desfășurarea activității în lipsa/expirarea autorizației sanitare de funcționare (în 3,3% cazuri);
  • Lipsa la intrare în cel mai vizibil loc, a semnului unic de interzicere a fumatului în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare (2,4% cazuri);
  • Practicarea activității farmaceutice de către specialiști fără studii farmaceutice și comercializarea produselor farmaceutice/parafarmaceutice cu instrucțiuni de utilizare netraduse în limba de stat (1,9% cazuri);
  • Neafișarea la loc vizibil a registrului de reclamații.

În perioada 07-14.06.2022, în temeiul unei dispoziții a ANSP, au fost supuse controlului inopinat 316 agenți economici care practică activitatea de plasare pe piață a produselor din tutun, produselor conexe, dispozitivelor şi accesoriilor de utilizare, reîncărcare sau încălzire a acestora, în  scopul verificării implementării și respectării prevederile actelor normative în domeniul controlului tutunului.

Ca rezultat al controalelor inopinate, la 91 de unități au fost stabilite neconformități ale legislației în vigoare:

– Lipsa în unitățile de comercializare a actelor permisive sanitare (avizul sanitar) pentru produsele din tutun şi a produselor conexe plasate pe piaţă (contrar prevederilor pct. 6 al Regulamentului sanitar privind comercializarea tutunului nefermentat, tutunului fermentat, produselor din tutun şi produselor conexe, aprobat prin HG 1065/2016);

– Neafişarea la intrare, în cel mai vizibil loc a semnului unic de ”interzicere a fumatului” conform standardului ISO 7010:2011;

– Neafişarea la loc vizibil în unităţile comerciale a informaţiei privind interzicerea vânzării produselor din tutun, a produselor conexe, a dispozitivelor şi a accesoriilor de utilizare, reîncărcare sau încălzire a acestora persoanelor cu vârsta de până la 18 ani;

– Expunerea la vedere a produselor din tutun, prin deschiderea dulapurilor pentru produse, inclusiv a țigaretelor cu filtru, țigaretelor fără filtru, țigărilor de foi (cigarillos), a produselor conexe și dispozitivelor, precum și a accesoriilor de utilizare, reîncărcare sau încălzire a acestora, în care publicul larg are posibilitatea vizualizării acestor mărfuri și produse;

– Lipsa în unitățile pentru comercializare a listei produselor din tutun, a produselor conexe și a accesoriilor de utilizare, reîncărcare sau încălzire a acestora, cu indicarea preţurilor acestora, imprimată pe hârtie albă cu caractere negre, pentru a fi prezentată de către vânzător la solicitarea cumpărătorilor adulţi;

– Depistarea produse alimentare care fac asociere cu produsele din tutun (guma de mestecat în formă de țigară);

– Nerespectarea interdicţiilor privind publicitatea în favoarea produselor din tutun în interiorul locurilor de vânzare cu amănuntul a produselor din tutun.

Ca urmare a încălcărilor depistate în unitățile de comercializare a produselor din tutun, a produselor conexe, a dispozitivelor şi a accesoriilor de utilizare, reîncărcare sau încălzire a acestora, au fost înaintate 63 prescripții sanitare și întocmite 77 procese verbale cu privire la contravenție pentru nerespectarea art. 80 alin. 1); art. 911 alin. 2), 11), 12), 14) și art. 3641 alin. 1) al Codului Contravențional al RM nr. 218/2008.

În total, în rezultatul controalelor efectuate, urmare a constatării abaterilor la legislația în vigoare, de către subdiviziunile ANSP au fost întocmite și expediate în adresa factorilor de decizie 837 prescripții sanitare, întocmite 156 procese-verbale de contravenție administrativă, emise 79 planuri de remediere a deficiențelor constatate în vederea conformării contravenientului cu cerințele legislației, perfectate 77 decizii de aplicare a amenzilor în sumă de 139450 lei și emise 19 Hotărâri de suspendare/interzicere.

Concomitent, în perioada de referință au fost realizate un șir de activități de informare și sensibilizare a persoanelor fizice și juridice ce țin de respectarea legislației în domeniul sănătății publice. În acest sens, au fost desfășurate peste 234 de activități, cum ar fi: seminare, mese rotunde, vizite de consultare, convorbiri, publicații în presă, emisiuni TV, Radio, postări pe pagina web oficială și paginile din rețelele de socializare a ANSP și CSP teritoriale, etc.

În același timp, per ansamblu pe țară, au fost elaborate și expediate autorităților publice locale și altor factori de decizie 120 note informative în care au fost elucidate problemele existente în domeniul sănătății publice și propuneri pentru ameliorarea situației.

© Copyright DTIC ANSP 2024 Toate drepturile rezervate.