A fost desfășurată o nouă ședință a Consiliului ştiinţific al ANSP

A fost desfășurată o nouă ședință a Consiliului ştiinţific al ANSP

La 4 aprilie 2023, a avut loc şedinţa ordinară a Consiliului ştiinţific al Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică (ANSP), la care au participat 26 de cercetători ştiinţifici, inclusiv 9 membri. Au fost examinate şi aprobate realizările planului de cercetări efectuate în cadrul tezei de doctorat, specialitatea Igienă 331.02, adnotarea temei și planul de cercetări pentru teză de doctorat la specialitatea Igienă 331.02 și alte subiecte prioritare.

Dna Stîncă Kristina, studentă-doctorand, anul III de studii cu frecvenţă redusă, a prezentat volumul cercetărilor și realizarea planului de cercetare efectuate în anul II de studii prin doctorat. În cadrul dezbaterilor, s-a menţionat importanța problemei de cercetare și realizarea cercetărilor conform planului. Consiliul ştiinţific a aprobat unanim rezultatele în cadrul tezei de doctorat în anul II de studii prin doctorat.

Dna Bogdan Marina, studentă-doctorand, anul I de studii cu frecvenţă redusă, a prezentat participanților tema, adnotarea cu scopul și obiectivele cercetării, actualitatea problemei de cercetare, cât și planul de realizare a tezei de doctorat. În cadrul dezbaterilor, a fost propusă determinarea eșantionului de cercetare conform criteriilor de selectare a persoanelor din studiu, cât și concretizarea metodelor de cercetare. Consiliul ştiinţific a aprobat unanim tema, adnotarea, planul de realizare a tezei de doctorat, cât și conducătorul științific al tezei de doctorat.

Spre examinare, au fost prezentate 13 propuneri de proiecte de cercetări care urmează a fi prezentate la concursul național al proiectelor de cercetări pentru perioada anilor 2024-2027. Propunerile de proiecte au fost prezentate și argumentate de d.d. Liuba Corețchi, dr.hab.șt.biol., conf.cerc., șef laborator științific (2 proiecte), Olga Burduniuc, dr.șt.med., conf.cerc., șef direcție (2 proiecte), dl Vladimir Bernic, dr.șt.med., conf.cerc., șef laborator științific (3 proiecte), Octavian Sajin, dr.șt.med., șef laborator științific (6 proiecte).

Dna Olga Burduniuc, dr.șt.med., conf.cerc., șef direcție, a prezentat proiectul ghidului practic „Malaria: evoluție clinică, diagnostic, tratament și profilaxie”, autori: Vera Lungu, dr.șt.med., ANSP; Tiberiu Holban, dr.hab.șt.med., prof.univ., USMF „N. Testemițanu”; Stela Cojocaru, dr.șt.med., conf.univ., USMF „N. Testemițanu”; Olga Burduniuc, dr.șt.med., conf.cerc., șef direcție, ANSP; referenți: Gheorghe Plăcintă, dr.hab.șt.med., conf.univ., USMF „N. Testemițanu”; Laura Țurcan, dr.șt.med., șef secție, ANSP. Consiliul ştiinţific a aprobat unanim proiectul ghidului practic și prezentarea lui la etapele ulterioare.

Dna Ana Volneanschi, dr.șt.med., conf.cerc., secretar științific, ANSP, a prezentat audienței Actul despre rezultatele verificării volumului și veridicității materialului primar referitor la teza de doctor în științe medicale „Optimizarea supravegherii și controlului infecției cu rotavirus bazată pe implementarea vaccinării” a dlui Ion Bîrcă, șef secție, ANSP. Consiliul ştiinţific a hotărât aprobarea actului după rectificarea și completarea documentației necesare, în baza recomandărilor înaintate pe parcursul verificării de către Comisie.

În continuare, dna Ana Volneanschi, dr.șt.med., conf.cerc., secretar științific, ANSP, a prezentat solicitările directorilor de proiecte pentru modificarea devizului de cheltuieli pentru anul 2023 ale proiectelor de cercetare în limitele surselor financiare aprobate pentru fiecare proiect. Consiliul ştiinţific a aprobat unanim aceste modificări și prezentarea lor la ANCD pentru aprobare.

A fost examinată concretizarea componenței Consiliului științific al ANSP, cauzată de retragerea din componența Consiliului științific a dlui Ion Bahnarel, dr.hab.șt.med., prof.univ., a dnei Mariana Tutunaru, dr.șt.med. și decesul dlui m.c., prof.univ., Nicolae Opopol. În conformitate cu legislația în vigoare, Consiliul științific a luat act de retragerea din componența Consiliului științific al membrilor menționați.

© Copyright DTIC ANSP 2024 Toate drepturile rezervate.