Ședinţa ordinară a Consiliului ştiinţific al Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică

Ședinţa ordinară a Consiliului ştiinţific al Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică

La 19 martie 2024, a avut loc şedinţa ordinară a Consiliului ştiinţific al Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică (ANSP), la care au participat 22 de cercetători ştiinţifici, inclusiv 11 membri. Au fost examinate realizările planurilor de cercetări efectuate în cadrul tezelor de doctorat ale doctoranzilor la studii cu frecvență redusă la specialitățile Igienă. 331.02 și Microbiologie și virusologie medicală 313.02., cât și alte subiecte de actualitate.

Astfel, Aurelia Ababii, studentă-doctorand, anul IV studii cu frecvenţă redusă, a prezentat audienţei rezultatele cercetărilor efectuate în anul III de studii prin doctorat, cât și planul de realizare a tezei de doctorat în anul curent. În cadrul dezbaterilor, s-a menţionat importanța problemei de cercetare, s-a apreciat volumul impunător de investigații și calitatea cercetărilor efectuate, au fost prezentate și unele propuneri pentru perfectarea tezei. Consiliul ştiinţific a aprobat unanim rezultatele obținute în cadrul tezei de doctorat.

Maria Anton, doctorand, anul III de studii cu frecvenţă redusă, a prezentat audienţei rezultatele cercetărilor științifice efectuate în cadrul tezei de doctorat. În cadrul dezbaterilor, s-a menţionat importanța problemei de cercetare, cât și rezultatele obținute. Au fost prezentate unele recomandări și propuneri pentru perfectarea tezei de doctorat. Consiliul ştiinţific a aprobat unanim rezultatele finale, obținute în cadrul tezei de doctorat.

Ana Volneanschi, dr.șt.med., conf.cerc., secretar științific, a prezentat audienţei proiectul Regulamentului instituțional de organizare și desfășurare a programelor de postdoctorat în cadrul ANSP. Consiliul ştiinţific a aprobat unanim Regulamentul de postdoctorat.

Octavian Sajin, dr.șt.med., șef Laborator științific Hepatite virale și infecții hemotransmisibile, a prezentat audienţei demersul privind modificarea devizului de cheltuieli, aprobat pentru anul 2024 pentru subprogramul în cercetare ”Evaluarea prevalenței și riscurilor asociate infecției cu virusul hepatitei E la femeile însărcinate”, cod 130104. Consiliul ştiinţific a aprobat unanim modificările respective.

© Copyright DTIC ANSP 2024 Toate drepturile rezervate.