”Apa pentru Pace” este genericul Zilei mondiale a apei din anul curent

Anual, la 22 martie este marcată Ziua mondială a apei cu scopul de a spori gradul de conștientizare despre apă, necesitatea cooperării în domeniul apei și concentrarea atenției pentru combaterea crizei de apă și sanitație la nivel global.

Genericul din acest an este „Apa pentru Pace și atrage atenția asupra faptului că apa joacă un rol critic pentru stabilitatea, pacea și prosperitatea lumii, fiind o componentă esențială pentru dezvoltarea durabilă.

Evenimentul evidențiază rolul cooperării transfrontaliere pentru a aborda criza globală a celor 2,2 miliarde de oameni care trăiesc astăzi fără acces la apă potabilă. Cooperarea trebuie să fie incluzivă, intersectorială și orientată spre acțiune pentru a proteja ecosistemelor și sănătatea oamenilor, în special în situații de criză, cum ar fi seceta, inundațiile sau poluarea industrială.

Cooperarea în domeniul apei dincolo de frontiere generează beneficii care accelerează progresul în cadrul Obiectivelor de Dezvoltarea Durabilă, inclusiv furnizarea de apă potabilă și sanitație în condiții de siguranță, creșterea securității alimentare, susținerea unor mijloace de trai și ecosisteme sănătoase, contribuind la abordarea rezilienței la schimbările climatice, reducerea riscului de dezastre, furnizarea energiei regenerabile, sprijinul orașelor și industriei și promovarea integrării regionale și a păcii.

”Apă pentru sănătate” este o acțiune publică de sensibilizare și conștientizare a populației despre rolul apei pentru viață și sănătate, organizată de Agenția Națională pentru Sănătate Publică și Federația Internațională a Crucii Roșii, reprezentanța din Republica Moldova în contextul Zilei mondiale a apei, marcată anual pe 22 martie. În cadrul evenimentului se vor furniza informații privind rolul apei pentru sănătate, prevenirea bolilor condiționate de apă și importanța accesului la apă potabilă sigură pentru bunăstare și condiții decente de trai, a măsurilor de protejare a surselor de apă, etc.

Specialiștii de laborator din cadrul ANSP vor demonstra unele teste simple în probele de apă, cum ar fi: determinarea conductivității electrice cu stabilirea nivelului total de mineralizare a apei, determinare PH-lui, a turbidității, al nivelului de clor rezidual în apă, etc. Astfel de evenimente se vor mai desfășura concomitent în Edineț și Soroca.

Prin aceasta acțiune ne propunem să creștem nivelul de informare a publicului despre importanța și calitatea apei potabile, necesitatea de a avea acces la sisteme de asigurare cu apă și sanitație gestionate în siguranță și la informații despre calitatea apei consumate.

În Republica Moldova, potrivit datelor Biroului Național de Statistică în Republica Moldova în anul 2022, au avut acces la sistemele publice de alimentare populația din 907 localităţi, ce constituie 62% din localităţile ţării. Totodată, acces la sisteme publice de alimentare cu apă au 98 % din populaţia din mediul urban şi 60% din populaţia din mediul rural.

Ce putem face în acest sens?

Putem face diferența – noi și familiile noastre, școala și comunitatea din care facem parte – schimbând modul în care consumăm și utilizăm apa în viața de zi cu zi. Acțiunile noastre se vor adăuga celor la scară mai largă asumate de guverne, întreprinderi, organizații, instituții și asociații.

Acțiuni concrete

Economisiți apă: faceți dușuri mai scurte și nu lăsați robinetul să curgă când vă spălați pe dinți, când spălați vasele și când pregătiți mâncarea;

Protejați natura: Plantați un copac sau creați o grădină – utilizați soluții naturale pentru a reduce riscul de inundații și pentru a stoca apă;

Rezolvați anumite probleme: Remediați scurgerile de apă și conductele de deșeuri, goliți rezervoarele septice pline și raportați scurgerea nămolului

Stop poluării: nu aruncați deșeuri alimentare, uleiuri, medicamente și substanțe chimice în toaletă sau în canalizare;

Faceți curățenie: participați la acțiuni de curățare a râurilor, lacurilor, zonelor umede sau plajelor.

Deveniți o schimbare – utilizați, consumați și gestionați rațional apa!

 

© Copyright DTIC ANSP 2024 Toate drepturile rezervate.