15 martie – Ziua mondială a drepturilor consumatorilor

15 martie – Ziua mondială a drepturilor consumatorilor

Ziua mondială a drepturilor consumatorilor („World Consumer Rights Day” – WCRD) este marcată anual, la 15 martie. Aceasta a fost lansată pentru a evidenția aspecte legate de serviciile de care beneficiază consumatorii, fiind o oportunitate pentru a sensibiliza asupra importanței cunoașterii și protejării drepturilor acestora.

Agenția Națională pentru Sănătate Publică, potrivit Legii Nr. 105 din 13.03.2003 privind protecția consumatorilor, este autoritatea abilitată cu funcții de protecție a consumatorilor în domeniul serviciilor furnizate de prestatorii de servicii medicale. Cu privire la examinarea reclamațiilor/sesizărilor pe parcursul anului 2023, de către inspectorii ANSP din Secția protecția consumatorului, au fost examinate 59 de reclamații, inclusiv de la consumatori, sau remise de către alte autorități. Subiectele petițiilor se referă la prestarea serviciilor sau achiziționarea de produse neconforme. Din numărul total de petiții examinate, 19 au fost soluționate de către agenții economici pe cale amiabilă. În cadrul examinării reclamațiilor remise de la consumatori și în urma controalelor inopinate, la 10 consumatori le-a fost restituită contravaloarea produselor și a serviciilor.

Pentru anul 2024, planul de acțiuni al ANSP în domeniul protecției consumatorilor este orientat spre scăderea riscului de apariție a produselor și serviciilor periculoase pe piață, creșterea capacității decizionale a consumatorului prin educarea și informarea acestuia, informarea mediului de afaceri privind cerințele aplicabile, regulile de comerț și de plasare pe piață a produselor și serviciilor și apărarea drepturilor fundamentale și intereselor economice ale consumatorului.

Drepturile fundamentale ale consumatorilor sunt:

  1. Protecția drepturilor sale de către stat.
  2. Protecție împotriva riscului de a achiziționa un produs, un serviciu care ar putea să-i afecteze viața, sănătatea, ereditatea sau securitatea.
  3. Restituirea contravalorii produsului, repararea prejudiciului, inclusiv moral, cauzat de produsul necorespunzător.
  4. Informații complete, corecte și precise privind produsele achiziționate.
  5. Adresare către autoritățile publice și reprezentarea în cadrul acestora a intereselor sale, etc.

ANSP informează că orice persoană care consideră că, în urma serviciilor medicale prestate, i-au fost lezate drepturile de care beneficiază conform legislației, poate înainta o reclamație care trebuie să conțină: datele petiționarului (nume, prenume, e-mail, telefon, adresa), precum și datele de identificare ale prestatorului (denumirea agentului economic, IDNO, adresa). Obligatoriu se vor atașa la reclamație documente probatorii (factura, bon fiscal, chitanța, contract, alte documente considerate a fi utile care confirmă prestarea serviciilor medicale).

Telefonul de contact al consumatorului, în cadrul ANSP: 022-574-315

 

© Copyright DTIC ANSP 2024 Toate drepturile rezervate.