Vizita de studiu la Centrul de Informare Toxicologică din Estonia

Vizita de studiu la Centrul de Informare Toxicologică din Estonia

O echipă de experți din cadrul Agenției Naționale pentru Sănătatea Publică (ANSP) a efectuat o vizită de studiu pentru a se documenta despre administrarea Centrului de Informare Toxicologică (CIT) din or. Talin, Estonia, care este parte componentă a departamentului sănătății din cadrul Ministerului Sănătății și Protecției Sociale. Înființarea acestuia a fost inițiată în anul 2006, sub egida doamnei Mare Oder, șef Centru, care face parte din echipa internațională de mentori în cadrul proiectului de colaborare dezvoltat de Biroul Regional OMS pentru Europa – Dezvoltarea unei revizuiri a politicilor CIT. Acest proiect sprijină Albania, Armenia, Republica Moldova, Muntenegru, Ucraina și Uzbekistan în procesul de înființare a unor astfel de centre.

În cadrul vizitei de lucru, a fost prezentat modul în care este organizat CIT, cu o linie telefonică de 24/24, rolul Centrului în prevenirea și gestionarea substanțelor chimice și a intoxicațiilor cauzate, procesul și etapele de lucru, continuitatea serviciului, condițiile. Totodată, discuțiile au fost axate pe numărul și nivelul de calificare al personalului care activează în centru, frecvența organizării perfecționărilor (la nivel național și internațional), organizarea regimului de lucru și odihnă. De asemenea, au fost prezentate principalele documente necesare pentru crearea și administrarea CIT, actorii implicați în asigurarea funcționalității și dezvoltării, disponibilitatea și furnizarea de antidoturi, implicarea și capacitatea de răspuns rapid la incidente și urgențe chimice etc.

O atenție sporită a fost acordată conținutului complex al paginii web, transparența, informația actualizată și utilă, baza de date utilizată pentru activitatea eficientă a Centrului, numărul de protocoale clinice/monografii/recomandări clinice standardizate elaborate pentru gestionarea corectă a cazurilor de intoxicații acute de etiologie chimică și acordarea suportului informațional, în funcție de cauza etiologică a intoxicației. În plus, au fost demonstrate fișele de înregistrare a cazurilor de intoxicații, conținutul și complexitatea acestora și timpul de arhivare temporară.

Doamna Mare Oder a menționat importanța promovării sănătății prin informarea și sensibilizarea populației, în special a copiilor, a femeilor însărcinate privind potențialul pericol al substanțelor/amestecurilor chimice și necesitatea utilizării și păstrării corecte a acestora.

În rezultatul acestei vizite, a fost reiterată necesitatea consolidării capacităților naționale în vederea creării Centrului de Informare Toxicologică, fiind una dintre acțiunile prioritare recomandate în urma Evaluării Externe Comune a OMS din 2018, în contextul implementării Regulamentului Sanitar Internațional (2005) în Republica Moldova.

Mai mult, sunt esențiale supravegherea și prevenirea impactului substanțelor chimice asupra sănătății prin gestionarea adecvată a acestora și sensibilizarea populației prin informarea toxicologică.

Echipa experților a evidențiat: perseverența personalului CIT din or. Talin în demonstrarea importanței și necesității unui astfel de centru atât pentru populația generală cât și pentru specialiștii medicali, baza de date, modul de organizare și regimul de lucru, infrastructura centrului de informare toxicologică și motivarea personalului angajat, numărul de protocoale clinice standardizate, actualizarea permanentă.

​Menționăm că în prezent specialiștii lucrează la elaborarea Conceptului privind crearea CIT în cadrul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, colaborarea cu medicii cliniciști din secțiile specializate și elaborarea protocoalelor clinice standardizate pentru cele mai actuale substanțe chimice din punct de vedere al frecvenței intoxicațiilor acute pe teritoriul Republicii Moldova. În acest sens, unul dintre obiective rămâne continuarea elaborării materialelor informaționale (postere educative, pliante, jocuri etc.) și informarea populațieprivind manipularea rațională a substanțelor chimice.

© Copyright DTIC ANSP 2024 Toate drepturile rezervate.