„Tutunul: amenințare pentru mediul nostru” – este genericul Zilei mondiale fără tutun

„Tutunul: amenințare pentru mediul nostru” – este genericul Zilei mondiale fără tutun

La 31 mai, marcăm Ziua mondială fără tutun pentru conștientizarea riscurilor consumului de tutun și susținerea politicilor eficiente de reducere a consumului de tutun sub orice formă. În acest an, OMS lansează campania globală „Tutunul: amenințare pentru mediul nostru”. Aceasta își propune să sensibilizeze populația cu privire la impactul asupra mediului înconjurător al întregului ciclu de viață al tutunului: de la cultivare, producere, distribuire, comercializare, consum – până la deșeurile toxice pe care le generează. De asemenea, oferă consumatorilor un motiv în plus de a renunța la orice produs ce conține tutun.

Consumul de tutun dăunează la toate etapele. Poluarea aerului indusă de fumat este primul lucru care ne vine în minte când ne gândim la impactul tutunului asupra mediului. Este important de menționat că tot ciclul de viață al tutunului este un proces extrem de poluant și distructiv și daunele au loc pe tot parcursul lanțului de aprovizionare, fiind mult mai complexe:

  • Aproximativ 3,5 milioane de hectare de pământ sunt distruse anual, la nivel global pentru cultivarea tutunului. 
  • Cultivarea tutunului contribuie, de asemenea, la defrișarea a 200 mii de hectare pe an și la degradarea solului.
  • Producția de tutun epuizează planeta de resurse de apă, combustibili fosili și metale.
  • Globalizarea lanțului de aprovizionare și a vânzărilor de tutun înseamnă că industria tutunului utilizează moduri de transport consumatoare de mari resurse.
  • 4,5 trilioane de mucuri de țigară nu sunt eliminate corespunzător în fiecare an pe tot globul, generând 1,69 miliarde de kilograme de deșeuri toxice și eliberând mii de substanțe chimice în aer, apă și sol.
  • Emisiile produse de fumatul țigărilor sunt de 10 ori mai mari decât emisiile de la automobilele cu motoare Diesel.

Cu o contribuție anuală de 84 de megatone de dioxid de carbon, echivalent al emisiilor de gaze cu efect de seră, industria tutunului contribuie la schimbările climatice prin reducerea rezistenței la asemenea schimbări, irosind resurselor și dăunând ecosistemelor.

Fumatul este asociat cu un risc crescut de boli cardiovasculare, boli respiratorii, cancer, diabet, hipertensiune arterială și multe altele, ucigând anual peste 8 milioane de oameni în întreaga lume, dintre care 1,2 milioane de decese sunt cauzate de expunerea la fumul de tutun.

Costul economic total al fumatului, atât din cheltuielile pentru sănătatea, cât și din pierderile de productivitate este echivalent cu 1,8% din produsul intern brut (PIB) la nivel global. 

Toate produsele din tutun (țigarete, tutun de rulat, tutun pentru narghilea, tutunul cu încălzire electrică-HEETS, etc.), cât și produsele conexe (țigarete electronice) prezintă pericol sub orice formă de consum, afectează grav sănătatea și dăunează mediului.

Reducerea consumului de tutun ar trebui să fie identificată ca una dintre cele mai importante pârghii pentru atingerea tuturor Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă, nu doar a celor legate direct de sănătate.

Consumatorii au devenit mai conștienți de mediu și aleg produse mai durabile. Industria tutunului investește masiv în furnizarea unui „camuflaj verde” sau a practicilor de ”spălare ecologică” (engl: greenwashing) pentru acțiunile sale distructive. De asemenea, au făcut din sustenabilitatea mediului o parte integrantă a strategiilor lor de responsabilitate socială corporativă, implementând diferite acțiuni, precum curățarea plajelor, finanțarea proiectelor de mediu, comercializarea de noi produse ca fiind ecologice pentru a distrage atenția publicului de la impactul distructiv ale propriilor practici.

OMS solicită țărilor și factorilor de decizie să înăsprească legislația antitutun, inclusiv a prevederilor ce ar permite tragerea la răspundere a producătorilor pentru costurile de mediu și economice rezultante din gestionarea deșeurilor de tutun. OMS recomandă țărilor să interzică complet publicitatea, promovarea și sponsorizarea pentru tutun, inclusiv publicitatea programelor de responsabilitate socială corporativă, în conformitate cu Convenția-cadru pentru controlul tutunului.

Republica Moldova, ca țară – parte a Convenţiei Cadru a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii privind Controlul Tutunului (CCCT), anual implementează diferite acțiuni privind controlul tutunului în scopul aplicării prevederilor CCCT, precum şi armonizării legislaţiei naţionale din domeniu cu cea a Uniunii Europene. Astfel, la 17 martie 2022 Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea privind aderarea țării la Protocolul privind eliminarea comerțului ilicit cu produse din tutun. Scopul aderării este combaterea comercializării ilegale a produselor de tutun și, respectiv, excluderea presiunilor suplimentare asupra sistemului de sănătate și evitarea pierderilor economice. Menționăm că ponderea comerțului ilicit cu produse de tutun în țara noastră constituie 2-3 procente din volumul total al acestor produse plasate pe piață. Aceasta duce la neîncasarea în bugetul de stat a circa 40 de milioane de lei anual.

În Republica Moldova, circa 500 ha anual sunt ocupate de plantații de tutun, care ar putea fi folosite pentru creșterea altor culturi agricole pentru a asigura securitatea alimentară a populației. Totodată, în rezultatul consumului de tutun se elimină în jur de 5000tone de CO2 în atmosferă.

Se estimează că până la 15% din totalul deceselor (circa 6000 cazuri în a.2021) au fost cauzate de consumul produselor din tutun și cele conexe.

În scopul protecţiei sănătăţii populaţiei de consecinţele negative ale consumului produselor din tutun, inclusiv tutun încălzit, a produselor conexe, dispozitivelor și accesoriilor de utilizare, reîncărcare sau încălzire a acestora au fost operate modificări și completări la Legea nr. 278/2007, care sunt în vigoare din 22 aprilie 2022. Totodată, au fost efectuate modificări și completări la art. 911 din Codul contravențional al Republicii Moldova 218/2008, care prevăd răspunderea administrativă a persoanelor juridice și fizice pentru încălcarea reglementărilor menționate.

Mesajele Zilei mondiale fără tutun:

· Tutunul otrăvește planeta noastră! Cultivarea, fabricarea și utilizarea tutunului ne otrăvește apa, solul, plajele și străzile orașului cu substanțe chimice, deșeuri toxice, mucuri de țigară, inclusiv deșeuri ale țigărilor electronice. Nu credeți în trucurile industriei tutunului, care încercă să sustragă atenția de la daunele asupra mediului prin ”spălarea ecologică” a produselor lor, prin donații către inițiative de sustenabilitate și raportând despre „standardele” de mediu pe care le respectă.  

· Impuneți industria tutunului să-și curețe mizeria! Industria tutunului obține profit prin distrugerea mediului și trebuie să fie trasă la răspundere pentru daunele ireversibile aduse mediului și să plătească pentru deșeurile care le produce, inclusiv pentru a recupera costul colectării acestor deșeuri.

· Renunțați la tutun pentru a salva planeta! Fiecare țigară fumată sau produs din tutun folosit risipește resurse prețioase de care depinde existența noastră. Renunță la tutun pentru sănătatea ta și a planetei noastre. Fumul de tutun contribuie la niveluri mai ridicate de poluare a aerului și conține trei tipuri de gaze cu efect de seră.

· Încurajați fermierii care cultivă tutun să treacă la culturi alternative durabile! Autoritățile ar trebui să susțină fermierii de tutun și să-i încurajeze să treacă la mijloace de existență alternative, mai durabile, pentru a reduce impactul negativ al tutunului asupra mediului. Totodată, trebuie continuată implementarea și punerea în aplicare a măsurilor de control al tutunului.

© Copyright DTIC ANSP 2024 Toate drepturile rezervate.