Supravegherea şi evaluarea stării de sănătate a copiilor din instituţiile de învățământ primar, gimnazial și liceal de către specialiștii ANSP

Supravegherea şi evaluarea stării de sănătate a copiilor din instituţiile de învățământ primar, gimnazial și liceal de către specialiștii ANSP

Supravegherea şi evaluarea stării de sănătate a copiilor este unul din domeniile de activitate ale Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP). Legislaţia sanitară în vigoare prevede elementele de bază în acest domeniu, supraveghere sanitară a colectivităţilor de copii fiind stipulată în art. 44 al Legii nr. 10 din 03.02.2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice.

Pe parcursul mai multor ani, specialiştii în acest domeniu au constatat că factorii mediului şcolar au influenţă directă şi indirectă asupra stării de sănătate a copiilor. Unul din aceşti factori este necorespunderea înălţimii mobilierului cu talia copiilor din instituţiile de învăţământ primar, gimnazial și liceal. În acest caz, copiii sunt aşezaţi incorect la mese şi bănci. Acest fapt duce la înregistrarea bolilor sistemului osteoarticular, ale muşchilor şi ţesutului conjunctiv printre copiii din instituţiile de învăţământ general.

Astfel, conform datelor statistice, circa 50%  din copiii din instituţiile de învăţământ din ţară nu sunt aşezaţi corect la mese. Necorespunderea înălţimii mobilierului cu talia copiilor este unul din factorii care a condiţionat diagnosticarea printre copiii din instituţiile de învăţământ general a bolilor sistemului osteo-articular, ale muşchilor şi ţesutului conjunctiv. Datele statistice relevă că pe parcursul anului 2020 (deși elevii au lipsit din instituții din motivul pandemiei prin COVID-19) nivelul morbidităţii prin bolile sistemului osteoarticular, ale muşchilor şi ţesutului conjunctiv printre copiii din instituţiile de învăţământ primar, gimnazial și liceal a constituit 16,8 cazuri la 1000 copii. În clasamentul structurii morbidității generale, bolile sistemului osteoarticular, ale muşchilor şi ţesutului conjunctiv ocupă locul IV.

Un alt factor care influențează starea de sănătate a elevilor este necorespunderea normelor sanitare ale regimului de studiu cum ar fi numărul de ore incluse în orarul lecțiilor și a programelor de studii. Acestea determină apariția în rândurile elevilor a bolilor din partea ochilor și anexelor sale. În rândul elevilor, în perioada anului 2020, au fost diagnosticate 44,1 cazuri la 1000 copii. În structura morbidității generale aceste boli ocupă locul III.

În acest context, ANSP a elaborat norme sanitare privind dotarea sălilor de studii cu mobilier, care să corespundă taliei elevilor și a cerințelor față de orarul lecțiilor. Aceste elemente sunt legiferate în Regulile şi normativele sanitaro-epidemiologice „Igiena instituţiilor de învăţământ primar, gimnazial şi liceal, aprobate prin Hotărârea Medicului şef sanitar de stat nr. 21 din 29.12.2005 (MO, 2006. nr. 146-149, art. 489).

În temeiul art. 44 (2) al Legii nr. 10-XVI din 03.02.2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice (MO, 2009, nr. 67, art. 183), ANSP avizează sanitar programele de studii, orarele lecțiilor și mobilierul școlar. Aceste măsuri care se impun prin prezenta lege au ca scop prevenirea stărilor morbide în rândurile elevilor.

ANSP vine cu un apel către agenții economici producători de mobilier școlar să respecte strict prevederile legale în scopul diminuării nivelului morbidității prin bolile sistemului osteoarticular și ale muşchilor.

Serviciul de informare și comunicare cu mass-media 022 574-642

 

© Copyright DTIC ANSP 2024 Toate drepturile rezervate.