Specialiștii din domeniul controlului de stat în sănătate au participat la un atelier de lucru pentru consolidarea cunoștințelor

Specialiștii din domeniul controlului de stat în sănătate au participat la un atelier de lucru pentru consolidarea cunoștințelor

Specialiştii din domeniul controlului de stat în sănătate din cadrul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, inclusiv din centrele de sănătate publică teritoriale, au participat la un atelier de lucru, organizat în regim online, pentru consolidarea cunoștințelor în domeniile de competență.

Participanții au discutat subiectele ce ţin de activitatea inspectorilor și rezultatele subdiviziunilor teritoriale în domeniul controlului de stat în sănătate pe parcursul trim. I, al anului 2023 și noile reglementări în domeniul controlului tutunului. Astfel, a fost examinată modalitatea de implementare a noilor prevederi ale Legii nr.278/2007 privind controlul tutunului care vor intra în vigoare etapizat, conform prevederilor legii 25/2023 (prin Legea 25/2023 cu privire la modificarea unor acte legislative, au fost operate modificări la Legea 278/2007 privind controlul tutunului și Codul Contravențiilor nr. 218/2008).

Ca rezultat al monitorizării activității în cadrul sistemelor informaționale, au fost abordate reperele metodologice în utilizarea Sistemului informaţional automatizat Registrul de stat al controalelor (RSC) și a celui de gestionare și eliberare a actelor permisive (SIA GEAP), de către personalul abilitat cu drept de control din cadrul ANSP.

Atelierul de lucru s-a finalizat cu discuţii și recomandări pentru eficientizarea activității în domeniul controlului de stat în sănătate.

© Copyright DTIC ANSP 2024 Toate drepturile rezervate.