ȘEDINȚA SEMINARULUI ȘTIINȚIFIC DE PROFIL LA SPECIALITATEA 331.01 – EPIDEMIOLOGIE

ȘEDINȚA SEMINARULUI ȘTIINȚIFIC DE PROFIL LA SPECIALITATEA 331.01 – EPIDEMIOLOGIE

Miercuri 05.07.2023, ora 13:00

Locația:, USMF „N. Testemițanu”, blocul didactic nr. 6, str. Nicolae Testemițanu, 26/2, sala de prelegeri, Disciplina de Epidemiologie, Departamentul Medicină Preventivă.

Ședința se va organiza în regim mixt. Pentru participare online la ședință se anexează link-ul:

https://meet.google.com/ctb-qzfj-uph

Ordinea de zi:

  1. Examinarea și aprobarea tezei de doctor în științe medicale a dlui Bîrcă Ion, cu tema „Optimizarea supravegherii și controlului infecției cu rotavirus bazată pe implementarea vaccinării”, specialitatea 331.01 – Epidemiologie.
  2. Examinarea și aprobarea rezumatului tezei de doctor în științe medicale a dlui Bîrcă Ion, cu tema „Optimizarea supravegherii și controlului infecției cu rotavirus bazată pe implementarea vaccinării”, specialitatea 331.01 – Epidemiologie.
  3. Examinarea și recomandarea componenței nominale a Comisiei de susținere publică și a referenților.

Conducător științific:

Spînu Constantin, dr. hab. șt. med., profesor universitar, academician al AȘM, Om Emerit.

Consultant științific:

Donos Ala, dr. hab. șt. med., profesor universitar Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemiţanu”.

Referenţi oficiali:

Balan Greta, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar, Disciplina de microbiologie și imunologie, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemiţanu”.

Sajen Octavian, doctor în științe medicale, Agenția Națională pentru Sănătate Publică

Preşedintele Seminarului ştiinţific de profil:

Friptuleac Grigore, doctor habilitat în ştiințe medicale, profesor universitar

Secretar Seminarului ştiinţific de profil ad-hoc:

Guțu Luminița, doctor în științe medicale, conferențiar universitar.

 

 

 

© Copyright DTIC ANSP 2024 Toate drepturile rezervate.