ȘEDINȚA SEMINARULUI ȘTIINȚIFIC DE PROFIL AD-HOC LA SPECIALITATEA 331.02 IGIENĂ

25 mai 2023, ora 14.00

Locația: Agenția Națională pentru Sănătate Publică, sala mica de ședințe, bloc I, etajul 1,  str. Gh. Asachi 67-a.

Ședința se va organiza în regim mixt. Pentru participare online la ședință se anexează link-ul:

https://us06web.zoom.us/j/86836099329?pwd=VmEyOEZ0L3dLcjhuOHVoWlU4WFI3UT09

Codul de acces: 375416

Ordinea de zi:

  1. Examinarea și aprobarea tezei de doctor habilitat în științe medicale a dlui Pînzaru Iurie, dr.șt.med., conf.univ. cu tema Evaluarea igienică a factorilor de risc ocupațional și a impactului lor asupra stării de sănătate a angajaţilor întreprinderilor de procesare a cărnii, specialitatea 331.02. Igiena.
  2. Examinarea și aprobarea rezumatului tezei de doctor habilitat în științe medicale a dlui Pînzaru Iurie, dr.șt.med., conf.univ. cu tema Evaluarea igienică a factorilor de risc ocupațional și a impactului lor asupra stării de sănătate a angajaţilor întreprinderilor de procesare a cărnii, specialitatea 331.02. Igiena.
  3. Examinarea și recomandarea componenței nominale a Comisiei de susținere publică și a referenților.

Consultanți  științifici:

Friptuleac Grigore, doctor habilitat în ştiințe medicale, profesor universitar (specialitatea: 331.02. Igienă).

Rașcu Agripina, profesor universitar, Dr., conducător de doctorat prin ordinul 4063/09.04.2020, emis de Ministerul Educației si Cercetării, Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, București, Romania

Referenţi oficiali:

Paraschiv Angela, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar, Disciplina epidemiologie, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemiţanu”.

Spinei Larisa, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, Catedra de medicină socială și management ”Nicolae Testemițanu” Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemiţanu”.

Păuncu Elena-Ana, profesor universitar, Dr,,Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș”, Timișoara, România.

 

Preşedintele Seminarului ştiinţific de profil:

Corețchi Liuba, doctor habilitat în științe biologice, conferențiar cercetător

Secretarul Seminarului ştiinţific de profil ad-hoc:

Bernic Vladimir, doctor în științe medicale, conferențiar cercetător

© Copyright DTIC ANSP 2024 Toate drepturile rezervate.