Ședința seminarului științific ad-hoc la specialitatea 316.01. farmacie

Miercuri 23.08.2023, ora 11.00

Locația: Blocul Centrului Farmaceutic Universitar „Vasile Procopișin” al IMSP USMF „Nicolae Testemițanu”, Сatedra de farmacie socială „Vasile Procopișin” (etaj 2), str. Nicolae Tetstemițanu, 22

Ordinea de zi:

Examinarea și aprobarea tezei de doctor habilitat în științe farmaceutice a dnei Adauji Stela, dr. șt. farm., conf. univ., cu tema „Perfecționarea managementului serviciului farmaceutic în condițiile de reformare a sistemului de sănătate”, Specialitatea 316.01 Farmacie

 Pretendent –  dna Stela Adauji, dr. șt. farm., conf. univ.

Consultanți științifici:

Safta Vladimir, doctor habilitat în științe farmaceutic, profesor universitar, IMSP USMF „Nicolae Testemițanu”

Spinei Larisa, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, IMSP USMF „Nicolae Testemițanu”

 Referenți oficiali:

Diug Eugen, doctor habilitat în științe farmaceutic, profesor universitar, IMSP USMF „Nicolae Testemițanu”, Catedra de tehnologie a medicamentelor

Ciocanu Mihail, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar,IMSP  Institutul de Medicină Urgentă

Președinte al Seminarului științific de profil ad-hoc:

Parii Sergiu, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar cercetător

Secretarul Seminarului științific de profil ad-hoc:

Dogotari Liliana, doctor în științe farmaceutice, conferențiar universitar

© Copyright DTIC ANSP 2024 Toate drepturile rezervate.