Ședinţa ordinară a Consiliului ştiinţific al Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică

La 15 februarie curent, a avut loc şedinţa ordinară a Consiliului ştiinţific al Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică, la care au participat 23 de cercetători ştiinţifici, inclusiv 10 membri. Au fost examinate şi aprobate mai multe subiecte ce ţin de realizarea planului de cercetări pe parcursul a.2021 ale doctoranzilor, precum și concretizarea adnotărilor proiectelor de cercetări, pentru tezele doctoranzilor, înmatriculaţi în anul I de studii, specialitatea Epidemiologie 331.01, Igienă 331.02 și 313.02.Microbiologie, virusologie medicală.

Astfel, dna Kristina STÎNCĂ a prezentat realizarea planului de cercetări, efectuat în cadrul tezei de doctorat în a.2021, specialitatea Igienă 331.01 ”Estimarea igienică a factorilor de risc și a calității vieții profesionale a lucrătorilor medicali din serviciul de asistență medicală urgentă prespitalicească”.

În cadrul dezbaterilor, au participat d.d. Constantin Spînu, Ion Bahnarel, Ana Volneanschi, Grigore Friptuleac, care au menţionat actualitatea studiului, metodele adecvate de studiere, măsurile realizate în termen și au propus aprobarea rezultatelor obținute în cadrul realizării planului de cercetări pe parcursul a.2021.

Membrii Consiliului științific au dat o apreciere înaltă realizărilor în cadrul tezei de doctorat la tema ”Evaluarea igienică a intoxicațiilor acute neprofesionale exogene de etiologie chimică, specialitatea Igienă 331.01, efectuate pe parcursul a.2021, de către doctoranda a.IV de studii fără frecvență, dna Tatiana TONU–MANCEVA.

În continuare, au fost examinate și aprobate modificările efectuate în adnotările temelor științifice (denumirea temei, scopul, obiectivele cercetărilor, componența Comisiei de îndrumare) a doctoranzilor a.I, studii cu frecvență redusă: dl Dascalov Alexandr; conducător științific – dl Constantin Spînu, dr.hab.șt.med., prof. univ.; dna Anton Maria, conducător științific – dna Olga Burduniuc, dr.șt.med., conf.cerc.;dna Bucata Elena, conducător științific – dl Iurie Pînzaru, dr.șt.med., conf.univ.; dna Filonov Alexandra, conducător științific – dna Liuba Corețchi,  dr.hab. șt.biol., conf.cerc.

© Copyright DTIC ANSP 2024 Toate drepturile rezervate.