Ședință de lucru pentru implementarea Convenției OIM privind serviciile de sănătate ocupațională în țara noastră

Ședință de lucru pentru implementarea Convenției OIM privind serviciile de sănătate ocupațională în țara noastră

În contextul ratificării Convenției Organizației Internaționale a Muncii nr.161/1985 privind serviciile de sănătate ocupațională în Republica Moldova și dispoziției Ministerului Sănătății  nr.68-d, în perioada 01-02 februarie 2022,  Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) împreună cu reprezentanții OIM în țara noastră au organizat o ședință  on-line.

Scopul întrunirii a fost realizarea obiectivelor  Planului de acțiuni pentru implementarea Convenției OIM 161/1985 în R.Moldova.

La ședință au participat: dl. Mocanu Valentin expert OIM, dl. Keniki Hirose – specialistul superior din oficiul OIM pentru Europa Centrală și de Est,  reprezentanții OMS, specialiștii secției SOSCT din cadrul ANSP, profesori din cadrul USMF ,,N. Testemițanu”,  Disciplina Igienă, Disciplina de geriatrie și medicină a muncii, reprezentanții Centrului republican de boli profesionale, reprezentanți ai Ministerului Muncii și Protecției Sociale, Inspectoratului de Stat a Muncii, Confederației Naționale a Sindicatelor din RM, Confederației Naționale a Patronatului RM.

În cadrul întrunirilor expertul OIM a prezentat unele repere privind standardele internaționale din domeniul securității și sănătății în muncă, cât și particularitățile sistemului de securitate și sănătate în muncă din România.

Pe parcursul ședinței au avut loc discuții rezonabile, cele mai relevante dintre ele au fost exprimate de participanți referitor la  importanța organizării examenelor medicale a angajaților din toate ramurile economiei naționale, evaluarea riscurilor din mediul ocupațional, sănătatea la locul de muncă și selectarea unui model de Sănătate Ocupațională pentru Republica Moldova, reieșind din prevederile Planului de acțiuni pentru implementarea în Republica Moldova a Convenției OIM 161/1985 privind serviciile de sănătate ocupațională.

Acest eveniment reprezintă începutul întrevederilor grupului de lucru cu diferite autorități și entități interesate de domeniul sănătății ocupaționale.

Serviciul informare și comunicare cu mass-media 022 574-642

 

 

© Copyright DTIC ANSP 2024 Toate drepturile rezervate.