Sănătatea mintală este un drept fundamental al omului 10 octombrie – Ziua Mondială a Sănătății Mintale

Sănătatea mintală este un drept fundamental al omului 10 octombrie – Ziua Mondială a Sănătății Mintale

Sănătatea mintală este un drept fundamental al omului, iar statele urmează să asigure respectarea acestuia prin oferirea accesului populației la un spectru larg de servicii în comunitate.

Anual, pe 10 octombrie este marcată Ziua Mondială a Sănătății Mintale, ce oferă prilej de a atrage atenția la importanța sănătății mintale pentru o viață împlinită.

Tema evenimentului din acest an este ”Sănătatea mintală este un drept fundamental al omului” și încurajează să dublăm eforturile pentru a ne asigura că toată lumea accesează servicii de sănătate mintală de calitate, și că drepturile omului și bunăstarea persoanelor cu boli mintale sunt respectate pretutindeni, astfel încât fiecare persoană să poată avea:

  • dreptul de a fi protejat de discriminare –  un drept universal care se aplică întregii populații, în deosebi persoanelor vulnerabile, inclusiv copiilor, minorităților și migranților;
  • dreptul de a avea acces la îngrijire de calitate și la prețuri accesibile;
  • dreptul la libertate și demnitate, inclusiv dreptul la alegere.

Actualmente, circa 1 miliard de oameni din întreaga lume trăiesc cu o tulburare mintală, iar depresia fiind una dintre principalele cauze de dizabilitate. În Regiunea Europeană peste 150 de milioane de oameni în a.2021 sufereau de o afecțiune mintală și doar 1 din 3 persoane cu depresie, au primit îngrijirea de care au nevoie.

În Republica Moldova, potrivit datelor Studiului național al prevalenței factorilor de risc pentru bolile netransmisibile (STEPS, 2021), 18,3% din populația adultă (18 – 69 ani) au acuzat simptome de depresie și 1,7% de respondenți s-au adresat după asistență la specialiști. Dintre cei care s-au adresat după ajutor, 55% au primit tratamentul necesar.

Conform datelor Biroului Național de Statistică, în anul 2022 erau înregistrate 71 001 persoane cu probleme de sănătate mintală și comportament.

Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă și Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD) nu poate fi realizată, decât dacă se vor face investiții semnificative pentru îmbunătățirea sănătății mintale pentru toți. Există tot mai multe dovezi, că implementarea anumitor intervenții, atât de ordin general, cât și direcționate spre persoană, familie, comunitate, poate să conducă la prevenirea tulburărilor de sănătate mintală. Sunt necesare investiții în diferite direcții:

  • pentru conștientizarea sănătății mintale și reducerea stigmatizării;
  • pentru creșterea accesului la îngrijiri de sănătate mintală de calitate și tratamente eficiente;
  • pentru cercetare de identificare de noi tratamente și îmbunătățirea celor existente, etc.

Combaterea discriminării și stigmatizării în rândul persoanelor cu probleme de sănătate mintală rămâne o provocare complexă. Chiar dacă sistemul de sănătate mintală a făcut progrese semnificative, este necesară implicarea instituțiilor din diverse domenii, precum cel sociale, educațional și juridice, pentru a obține rezultate durabile în respectarea drepturilor acestor persoane

În toate raioanele și municipiile din Republica Moldova își desfășoară activitatea 40 de centre comunitare de sănătate mintală. Centrele oferă asistență medicală și reabilitare psihosocială, sprijin și mediere în relațiile cu familia și comunitatea pentru toate persoanele cu simptome de tulburări mintale și de comportament. Psihiatri, psihologi, asistenți sociali, nurse psihiatrice fac parte dintr-o echipă completă a unui centru. Echipa este instruită să identifice și să trateze problemele de sănătate mintală conform prevederilor protocoalelor clinice naționale.  La Centrele Comunitare de Sănătate Mintală se pot adresa persoanele de orice vârstă cu simptome de tulburări mintale și de comportament. Ajutorul este gratuit și confidențial. Datele de contact și detalii despre rețeaua de centre comunitare de sănătate mintală sunt disponibile pe platforma www.sanatate-mintala.md

Pentru asigurarea unei comunicări directe cu beneficirii serviciilor comunitare de sănătate mintală și a colectării informației despre calitatea serviciilor prestate sau a unor eventuale încălcări ale drepturilor persoanelor cu probleme de sănătate mintală, pe platforma www.sanatate-mintala.md este disponibil un chestionar unde orice beneficiar al serviciilor poate relata experiența de comunicare cu specialiștii centrelor comunitare de sănătate mintală (https://sanatate-mintala.md/chestionar/). Completarea chestionarului ocupă puțin timp, este absolut confidențială și permite îmbunătățirea serviciilor prestate.

© Copyright DTIC ANSP 2024 Toate drepturile rezervate.