RAPORT trimestrial cu privire la activitatea Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, pentru realizarea obiectivelor și indicatorilor de performanță, conform HG 355/2020, în perioada ianuarie-martie, a. 2024.

RAPORT trimestrul 1 2024 de realizarea indicatorilor HG 355 din 2020

© Copyright DTIC ANSP 2024 Toate drepturile rezervate.