Programul Național de Imunizări pentru anii 2023-2027 a fost aprobat de Guvern, la inițiativa Ministerului Sănătății

Programul Național de Imunizări pentru anii 2023-2027 a fost aprobat de Guvern, la inițiativa Ministerului Sănătății

Programul Național de Imunizări (PNI) pentru anii 2023-2027 a fost aprobat astăzi, de Guvern, la inițiativa Ministerului Sănătății. Obiectul general al PNI prevede reducerea poverii bolilor transmisibile prin susținerea unor rate de vaccinare înalte și asigurarea accesului universal și echitabil la servicii de imunizare pentru toate categoriile de vârstă și de populații.

Impactul PNI constă în menținerea statutului Republicii Moldova ca țară liberă de poliomielită și contribuția țării la eradicarea Globală a poliomielitei; eliminarea durabilă a cazurilor indigene de rujeolă, rubeolă, rubeolă congenitală, difterie; menținerea la nivel de unități a cazurilor de tetanos în populația generală și de tuberculoză generalizată la copii; menținerea incidenței prin hepatita virală B în populația generală sub 1 caz la 100 mii populație, printre copii – sub 0,5 cazuri la 100 mii; reducerea incidenței prin tuse convulsivă și prin oreion – sub 2 cazuri la 100 mii populație; reducerea morbidității și mortalității prin infecția cu rotavirusuri, meningite septice și pneumonii, cauzate de infecțiile cu Haemophilus influenzae tip b şi Streptococcus pneumoniae la copii cu vârsta sub 5 ani.

La baza elaborării PNI au stat componentele prevăzute în strategiile Organizației Mondiale a Sănătății (OMS): Agenda Globală de Imunizare 2030, Strategia etapei finale de lichidare a poliomielitei, rezoluția privind eliminarea rujeolei și rubeolei indigene din regiunea europeană OMS.

Republica Moldova, ca și majoritatea statelor lumii, aplică imunizarea ca pilon de bază al programelor de prevenire, aceasta fiind principala măsură de prevenire primară a bolilor infecțioase.

OMS estimează că, în prezent, vaccinurile salvează, anual, peste trei milioane de vieți în întreaga lume. În Republica Moldova, anual, datorită programului de vaccinare sunt prevenite aproximativ 42 de mii de cazuri de boli prevenibile prin vaccinare și minim 350 de decese, astfel vaccinarea devenind cea mai sigură și cost eficientă măsură de sănătate publică.

Realizările programelor de imunizare au contribuit la fortificarea și menținerea unei acoperirii vaccinale optime, cu extinderea ulterioară a listei vaccinurilor garantate de stat şi a contingentelor de populație beneficiare, prin îmbunătățirea calității serviciilor de imunizare. Datorită vaccinării, s-au realizat progrese semnificative în ceea ce privește combaterea unor boli transmisibile. Începând cu anul 2000, Republica Moldova a obținut și menține constant statutul de țară liberă de poliomielită, astfel s-a atins stadiul de eliminare a cazurilor indigene de rujeolă, rubeolă, difterie și, în același timp, s-a redus semnificativ morbiditatea prin hepatita B, tetanos, tusea convulsivă, oreion, formele invazive a infecției cu Haemophilus influenzae (HiB), infecția rotavirală și pneumococi.

 

© Copyright DTIC ANSP 2024 Toate drepturile rezervate.