PROCEDURA DE CERTIFICAREA/AVIZARE A PRODUSELOR BIOCIDE TIP 1 ȘI 2 PLASATE PE PIAŢĂ PE TERITORIUL REPUBLICII MOLDOVA

În condițiile Legii nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice, Legii 277/2018 privind substanțele chimice, toate produsele și serviciile care prezintă un potențial pericol pentru sănătatea și viața omului, inclusiv produsele biocide sunt supuse înregistrării de stat de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP), care este autoritatea responsabilă de evaluarea, expertiza sanitară și înregistrarea de stat a astfel de produse.

În acest sens, produsele biocide, inclusiv articolele tratate cu produse biocide sunt plasate pe piaţă şi folosite pe teritoriul Republicii Moldova doar după efectuarea expertizei sanitare a dosarului tehnic conformat la cerințele legislației în vigoare, înregistrarea acestora și obținerea certificatului de înregistrare.

Pentru obținerea certificatului/avizului, o cerere formulată de solicitant (conform modelului aprobat), se depune la ANSP prin intermediul ghișeului unic.

mai multe>>>>>>>>>>

© Copyright DTIC ANSP 2024 Toate drepturile rezervate.