NOTĂ INFORMATIVĂ privind activitățile desfășurate în domeniul controlului în sănătate publică, pe parcursul trimestrului III al anului 2022

Pe parcursul trimestrului III al anului 2022, de către specialiștii Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP) abilitați cu drept de control în sănătate publică au fost realizate 2753 controale.

Din numărul total de controale efectuate, 1033 au fost realizate în mod planificat, dintre care 610 a persoanelor fizice şi juridice ce practică activitate de întreprinzător și 423 a obiectivelor și instituțiilor publice, cu scopul verificării respectării legislației sanitare în vigoare.

Totodată, 1720 de controale au fost efectuate în mod inopinat, inclusiv:

  • 989 (57,5%) din ele cu scopul eliberării actelor permisive;
  • 57 (3,3%) cu scopul examinării diverselor petiții și sesizări parvenite în adresa ANSP;
  • 647 (37,6%) de controale au fost efectuate conform Dispozițiilor ANSP, în scopul verificării nivelului de pregătire a instituțiilor de învățământ preuniversitar pentru anul de studii 2022 – 2023 și implementării prevederilor actelor normative în domeniul controlului tutunului.

În cadrul verificărilor efectuate au fost depistate unele neconformități în activitatea persoanelor fizice și juridice pasibile controlului de stat în sănătate publică. Cele mai frecvente abateri stabilite sunt:

  • Nesusținerea examenului medical periodic de către angajați;
  • Lucrătorii entității controlate nu au susținut instruirea igienică;
  • Nu au fost prezentate rezultatele investigațiilor de laborator ale factorilor de risc la locul de muncă;
  • Desfășurarea activității în lipsa/expirarea autorizației sanitare de funcționare;
  • Lipsa la intrare în cel mai vizibil loc, a semnului unic de interzicere a fumatului în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare;
  • Practicarea activității farmaceutice de către specialiști fără studii farmaceutice și comercializarea produselor farmaceutice/parafarmaceutice cu instrucțiuni de utilizare netraduse în limba de stat;
  • Neafișarea la loc vizibil a registrului de reclamații.

Totodată, în perioada 8-18 august 2022, de către centrele de sănătate publică teritoriale au fost supuse controlului inopinat 62 de obiective din domeniul de recreere și distracție, în scopul verificării implementării prevederilor actelor normative în domeniul controlului tutunului, inclusiv Legii nr. 278/2007 privind controlul tutunului la obiectivele de recreere și distracție (zone de agrement/piscine).

Controalele inopinate au fost efectuate în conformitate cu Dispoziția ANSP nr.171-d din 05.08.2022 ,,Cu privire la verificarea implementării prevederilor actelor normative în domeniul controlului tutunului”, urmare sesizărilor pe marginea materialelor postate pe rețelele de socializare cu referire la admiterea fumatului și promovarea pro-activă a utilizării dispozitivelor de narghilea pe teritoriul zonelor de agrement/piscinelor.

Ca rezultat al controalelor efectuate, la 13 unități au fost stabilite neconformități ale legislației în vigoare și anume:

–   Neafişarea la intrare, în cel mai vizibil loc a semnului unic de ”interzicere a fumatului” conform standardului ISO 7010:2011 – o ţigaretă aprinsă într-un cerc roşu, barată de o linie roşie transversală și avertismentului: „In aceasta unitate fumatul este complet interzis”;

–   Neafişarea la loc vizibil în unităţile de agrement a informaţiei privind interzicerea vânzării produselor din tutun, a produselor conexe, a dispozitivelor şi a accesoriilor de utilizare, reîncărcare sau încălzire a acestora persoanelor cu vârsta de până la 18 ani;

–   Amplasarea publicității în favoarea produselor conexe și promovarea produselor conexe, care au drept scop sau efect, direct de stimularea vânzărilor și sporirea consumului produselor conexe;

–   Lipsa listei produselor din tutun, a produselor conexe și a accesoriilor de utilizare, reîncărcare sau încălzire a acestora, cu indicarea preţurilor acestora, imprimată pe hârtie albă cu caractere negre, pentru a fi prezentată de către vânzător la solicitarea cumpărătorilor adulţi.

În total în rezultatul controalelor efectuate pe parcursul perioadei de gestionare, urmare a constatării abaterilor a legislație in vigoare, de către subdiviziunile ANSP au fost întocmite și expediate în adresa factorilor de decizie 758 prescripții sanitare, întocmite 76 procese-verbale de contravenție administrativă, emise 38 planuri de remediere a deficiențelor constatate în vederea conformării contravenientului cu cerințele legislației, perfectate 36 decizii de aplicate amenzii în sumă de 36500 lei și emise 15 Hotărâri de suspendare/interzicere.

Concomitent, în perioada de referință au fost realizate un șir de activități de informare și sensibilizare a persoanelor fizice și juridice, ce ține de respectarea legislației în domeniul sănătății publice. În acest sens, au fost desfășurate peste 229 de activități, cum ar fi: seminare, mese rotunde, vizite de consultare, convorbiri, publicații în presă, emisiuni TV, Radio, postări pe pagina web oficială și paginile din rețelele de socializare a ANSP și CSP teritoriale, etc.

În același timp, per ansamblu pe țară, au fost elaborate și expediate autorităților publice locale și altor factori de decizie 131 note informative în care au fost elucidate problemele existente în domeniul sănătății publice și propuneri concrete de ameliorare a situației.

 

© Copyright DTIC ANSP 2024 Toate drepturile rezervate.