SITUAȚIA EPIDEMIOLOGICĂ PRIN INFECȚIA COVID-19 ȘI PROCESUL DE VACCINARE mai multe >>>
PROGRAMARE LA VACCINARE. VACCINAREA SALVEAZĂ VIEȚI! Programează-te aici>>>
Laboratorul virusologic al Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP) continuă selectarea probelor biologice pentru monitorizarea circulației tulpinilor de SARS-CoV-2 pe teritoriul țării și identificarea variantelor de mutație a tulpinilor virusului, prin metoda de secvențiere a genomului viral Laboratorul virusologic al ANSP a confirmat primele cazuri de infecție cu subvarianta XBB.1.5 a tulpinii Omicron, în Republica Moldova
Agenția Națională pentru Sănătate Publică monitorizează situația epidemiologică prin gripa sezonieră și IACRS ANSP continuă monitorizarea situației prin gripa sezonieră și IACRS

Modificări la Hotărârea Guvernului nr. 1065/2016 pentru aprobarea regulamentelor sanitare privind produsele din tutun și produsele conexe

Modificări la Hotărârea Guvernului nr. 1065/2016 pentru aprobarea regulamentelor sanitare privind produsele din tutun și produsele conexe

În scopul diminuării impactului consumului de tutun și a produselor conexe asupra sănătății populației, care influențează substanțial nivelul mortalității și incidenței prin boli netransmisibile, alinierea legislației la prevederile Convenției-cadru privind Controlul Tutunului (CCCT) a Organizației Mondiale a Sănătății, la care Republica Moldova este Parte,  au fost aprobate în ședința de Guvern din 28 decembrie curent, modificările la HG nr. 1065/2016 pentru aprobarea regulamentelor sanitare privind produsele din tutun şi produsele conexe.

Amendamentele aprobate la Hotărârea Guvernului au drept scop punerea în aplicare a modificărilor adoptate prin Legea Parlamentului nr.142/2021 pentru modificarea unor acte normative. Cadrul normativ în domeniul controlului tutunului care este în vigoare include prevederi diferențiate pentru diferite categorii de produse din tutun.

Unele categorii de produse noi, în special produsele din tutun încălzit, țigaretele electronice, precum și dispozitivele și accesoriile de utilizare, reîncărcare sau încălzire a acestora au fost exceptate de la o serie de prevederi legale, inclusiv privind cerințele pentru etichetare, comercializare și raportare.

Principalele prevederi şi elemente noi ale Hotărârii Guvernului:

Anexa nr.2 la Hotărârea Guvernului nr.1065/2016, Regulamentul sanitar privind notificarea şi raportarea informației despre produsele din tutun şi produsele conexe:

— a fost modificată denumirea Regulamentului și completată cu cerințe privind notificarea şi raportarea informației privind dispozitivele și accesoriile de utilizare, reîncărcare sau încălzire a produselor din tutun sau produselor conexe;

— s-a stabilit lista informațiilor necesare pentru notificare și raportare privind dispozitivele și accesoriile de utilizare, reîncărcare sau încălzire a produselor din tutun sau produselor conexe înainte de plasarea pe piață a acestora;

— s-a completat cu prevederi privind obligativitatea ANSP de a confirma recepționarea informațiilor prezentate de către agenții economici pentru notificare și raportare privind dispozitivele și accesoriile de utilizare, reîncărcare sau încălzire a produselor din tutun sau produselor conexe;

— au fost efectuate modificări redacționale în Anexa 1 la Regulamentul sanitar privind notificarea şi raportarea informației despre produsele din tutun şi produsele conexe.

Anexa nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.1065/2016, Regulamentul sanitar privind comercializarea tutunului nefermentat şi tutunului fermentat, produselor din tutun şi produselor conexe:

— a fost modificată denumirea Regulamentului și completată cu prevederi care extind aplicarea reglementărilor privind comercializarea produselor din tutun asupra dispozitivelor și accesoriilor de utilizare, reîncărcare sau încălzire a acestora și anume:

— aplicarea interdicțiilor de expunere vizibilă pentru dispozitivele și accesoriile de utilizare, reîncărcare sau încălzire a acestora;

— asigurarea de către producători, importatori și agenții economici a lipsei accesului minorilor la dispozitivele și accesoriile de utilizare, reîncărcare sau încălzire a acestora;

— interdicții privind comercializarea dispozitivele și accesoriile de utilizare, reîncărcare sau încălzire a acestora persoanelor și de către persoane sub vârsta de 18 ani;

— interzicerea utilizării mărcilor comerciale sau/și a elementelor de brand ale dispozitivele și accesoriile de utilizare, reîncărcare sau încălzire a acestora în scopul promovării, directe sau indirecte a acestora;

— includerea prevederilor privind interdicțiile a oricăror forme de publicitate în favoarea dispozitivelor și accesoriilor de utilizare, reîncărcare sau încălzire a acestora.

Agenția Națională pentru Sănătate Publică, conform competențelor funcționale, va asigura supravegherea respectării prevederilor legislației naționale în domeniul controlul tutunului.