Măsuri de colaborare dintre ANSP cu Autorităţile Publice Locale în vederea asigurării cetățenilor cu apă potabilă de calitate

Măsuri de colaborare dintre ANSP cu Autorităţile Publice Locale în vederea asigurării cetățenilor cu apă potabilă de calitate

Accesul de zi cu zi la apa de calitate bună şi în cantităţi suficiente este esenţial pentru necesităţile gospodăreşti şi majoritatea activităţilor economice. Deficitul de apă şi seceta au devenit probleme de importanţă naţională, astfel aceste fenomene având un impact direct asupra stării de sănătate a populaţiei.

Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică (ANSP), prin intermediul Centrelor de Sănătate Publică, monitorizează calitatea apei potabile în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare. O deosebită atenţie se acordă evaluării riscurilor pentru sănătatea publică, condiţionate de calitatea apei potabile.

Concomitent, menţionăm că responsabil de asigurarea cu apă potabilă de calitate garantată este operatorul sistemului de apeduct/Autorităţile Publice Locale/producătorul conform art.nr.14, litera d) al Legii nr.303 din 13.12.13 privind serviciul de alimentare cu apă şi canalizare.

Conform datelor monitoringului de audit al ANSP, în anul 2020 au funcţionat: 2908 sonde arteziene de utilizare publică, 63 apeducte urbane din surse subterane, inclusiv 50 cu asigurarea din surse subterane de alimentare cu apă şi 13 apeducte urbane cu asigurarea din surse de suprafaţă de alimentare cu apă, 84 033 fântâni publice de mină.

Rezultatele supravegherii calității apei potabile din sondele arteziene de utilizare publică denotă nivele sporite de neconformitate la parametrii chimici. Astfel, rezultatele încercărilor de laborator efectuate de către cele 10 laboratoare ale CSP din cadrul ANSP relevă că ponderea probelor neconforme Normelor sanitare la parametrii chimici examinate din sondele arteziene au constituit, în a.2020, în medie 71%, comparativ cu 65,9% – anul 2019. Probele cercetate au fost neconforme după conţinutul de fluor, nitraţi, bor, amoniu, sulfaţi, fier etc. Ponderea neconformităţii probelor de apă prelevate din sondele arteziene la parametrii microbiologici constituie 23%.

Situaţia creată este cauzată în mare parte de lipsa sistemelor de canalizare, instalaţiilor de purificare şi dezinfecţie a apei în teritoriile administrative, de lipsa personalului calificat şi a capacităţilor scăzute de pregătire a cadrelor, repartizarea de către primării a loturilor de teren pentru construcția locuințelor particulare în imediata apropiere de sursele de apă potabilă în lipsa coordonării lor cu serviciile specializate, precum şi ignorarea acţiunilor-cheie de organizare a monitoringului operaţional, care trebuie să fie asigurat de Autorităţile Publice Locale (APL) sau agenţii economici, gestionari ai sistemelor de apeduct conform prevederilor art. 7 din Legea nr.182 din 19.12.19 privind calitatea apei potabile, care, în lipsa propriilor laboratoare, nu contractează servicii de investigaţii de laborator cu instituţiile acreditate conform legislației în vigoare.

Având în vedere situația precară privind calitatea apei potabile din sondele și fântânile publice de mină la 12.07.2021, ANSP a remis în adresa tuturor primăriilor din țară o evaluare detaliată și măsuri concrete de ameliorare a situației create.

Printre cele mai importante măsuri sunt:

  1. Includerea în proiectele de alimentare centralizată cu apă a localităților a compartimentului  proiectului de asigurare cu sisteme de canalizare și epurare.
  2. Identificarea posibilităților/soluțiilor financiare pentru construcția stației de epurare din or. Soroca.
  3. Organizarea anuală la nivel naţional în prima decadă a lunii iunie a evenimentelor de curăţare şi dezinfecţie a fîntânilor publice de mină.

**Pentru anul 2021 aceste evenimente se recomandă a fi organizate în perioada 14-24 august.

  1. Colaborarea eficientă cu Centrele de Sănătate Publică în asigurarea executării prevederilor ordinului Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale nr. 668 din 21.08.2017 privind monitorizarea stării sanitare a localităților (MO nr. 335-339 din 17 09.2017) și informării veridice de către primării a situației reale și alte acțiuni.

Totodată, primarii au mai fost informați despre intenția ANSP să organizeze în lunile septembrie – octombrie 2021 în funcție de situația pandemică,  ateliere regionale de școlarizare a  operatorilor care activează în cadrul întreprinderilor „Apă-Canal”.

Serviciul informare şi comunicare cu mass-media 022 574-642

© Copyright DTIC ANSP 2024 Toate drepturile rezervate.