LA ANSP A AVUT LOC CONFERINȚA NAȚIONALĂ CU PARTICIPARE INTERNAȚIONALĂ „PROTECȚIA SĂNĂTĂȚII – PENTRU UN VIITOR SIGUR”

LA ANSP A AVUT LOC CONFERINȚA NAȚIONALĂ CU PARTICIPARE INTERNAȚIONALĂ „PROTECȚIA SĂNĂTĂȚII – PENTRU UN VIITOR SIGUR”

Conferința națională cu participare internațională în domeniul sănătății ocupaționale, siguranței chimice și toxicologiei, și-a desfășurat lucrările la Chișinău, în perioada 24-25 noiembrie 2022, în format mixt: pe platforma on-line și cu prezența fizică. Peste 100 de savanți, specialiști din țară și din instituțiile științifice din: Italia, Ungaria, Turcia, România, Kazahstan au luat parte la eveniment. De asemenea, au participat specialiști din Inspectoratul de Stat al Muncii, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Gradina Botanică Națională (Institut) „Alexandru Ciubotaru” etc.

Conferința a fost organizată în scopul sensibilizării specialiștilor cu interes profesional, inclusiv factori de decizie, cercetători științifici, profesorii și specialiștii din domeniul practic, studenți, rezidenți, doctoranzi și populația în general, asupra importanței problemelor multidimensionale privind aspectele sănătății ocupaționale, siguranței chimice și toxicologiei.

În ședințele plenare au fost prezentate 35 rapoarte și comunicări.

Sănătatea lucrătorilor este determinată de muncă, iar rezultatul impactului muncii asupra sănătății poate avea atât semnificație pozitivă, cât și semnificație negativă, în funcție de caracteristicile mediului ocupațional și al organizării procesului de muncă. Condițiile mediului de muncă, în mod direct sau indirect, afectează starea de sănătate la nivel de individ, de colectiv, de ramură a economiei și, în general, la nivel de țară. Un prim pas în ceea ce privește protecția sănătății la locul de muncă, a fost aderarea Republicii Moldova la Organizația Internațională a Muncii (OIM) în anul 1992, ratificarea convențiilor OIM și ajustarea legislației în domeniul la cerințele internaționale. Experții internaționali (OIM și OMS) apreciază cadrul legal și de reglementare în domeniu ca fiind bun, însă cu multiple dificultăți în aplicarea lui, cu precădere în privința activității intersectoriale.

Dezavantajele asistenței medicale pentru angajații expuși profesional la factori de risc sunt, în primul rând, eficiența scăzută a bazei de resurse. Se atestă subdiagnosticarea bolilor profesionale pe fundal de înrăutățire a condițiilor de igienă și siguranță la locul de muncă, rate scăzute a bolilor cronice diagnosticate în cadrul examenelor medicale periodice și mortalitatea prematură crescută a populației în vârstă aptă de muncă, care are o tendință puternică de agravare.

Acestea au fost puncte de reper pentru argumentarea necesității ratificării Convenției OIM 161/1985 cu privire la Organizarea Serviciilor de Sănătate Ocupațională. Astfel, la nivelul Legislativului Republicii Moldova a fost aprobată Convenția Organizației Internaționale a Muncii nr. 161/1985 privind serviciile de sănătate ocupațională în anul 2021, care va contribui la perfecţionarea legislaţiei în domeniu şi, prin urmare, la soluţionarea mai multor probleme cu care se confruntă actualmente salariaţii precum:

  • identificarea şi evaluarea riscurilor de expunere a lucrătorilor la locul de muncă;
  • monitorizarea factorilor de mediu şi a operaţiunilor de producţie care le-ar putea afecta sănătatea;
  • facilitarea acordării serviciilor de sănătate în muncă în cadrul instituţiilor şi a întreprinderilor, în scopul protecţiei sănătăţii angajaţilor.

O altă direcție, nu mai puțin importantă pentru sănătatea publică, este siguranța chimică și toxicologică. În ultimele decenii societatea internațională atrage o atenție deosebită siguranței chimice, deoarece în condițiile moderne omul se confruntă cu un număr impunător de amestecuri chimice, atât în condiții habituale cât și de producere.

Conform datelor Chemical Abstract Service a Societății chimiștilor din America, la moment, sunt sintetizate peste 116 milioane de substanțe chimice și compuși. În mediul de producere și înconjurător populația contactează cu circa 70 mii de substanțe, toxicologia și riscul cărora încă nu au fost studiat în modul cuvenit. Conform datelor OMS, 25% din morbiditatea populației este condiționată de influența substanțelor chimice. Actualmente, pe plan mondial apar noi pericole cum ar fi perturbatorii endocrini, nanomaterialele etc.

La fel ca și în alte țări cu venituri mici și medii, diversitatea enormă a produselor de uz fitosanitar și aplicarea irațională a acestora pe teritoriul Republicii Moldova constituie una dintre principalele probleme cu impact asupra sănătății publice, prin care crește riscul morbidității și mortalității asociate bolilor netransmisibile.

În cadrul Conferinţei au fost prezentate și discutate bunele practici ale colegilor din străinătate privind organizarea și prestarea serviciilor de sănătate și securitate în muncă. De asemenea, au fost evidențiate lacunele în domeniile raportate și discutate soluțiile de remediere. La fel, în timpul sesiunii plenare a Conferinței, a avut loc premierea celor 12 elevi ai claselor primare, gimnaziale și liceale, câștigători ai Concursului național de desen consacrat Săptămânii internaționale de prevenire a intoxicațiilor cu plumb în Republica Moldova, cu genericul „SPUNEȚI NU INTOXICAȚIEI CU PLUMB”, desfășurate în perioada 23-29.10.2022. Premianții au fost menționați cu diplome de excelență și cadouri asigurate de Biroul Organizației Mondiale a Sănătății din Republica Moldova și Proiectul moldo – elvețian „Viață sănătoasă: reducerea poverii bolilor netransmisibile”.

Problemele abordate în cadrul conferinței sunt prioritare pentru sănătatea publică atât la nivel național cât și global, printre care:

  • Crearea Serviciului de sănătate ocupațională;
  • Crearea Centrului de informare toxicologică în cadrul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică;
  • Creșterea nivelului de conștientizare în domeniile sănătății ocupaționale, siguranței chimice și toxicologiei prin intermediul Centrului de informare toxicologică pentru organizarea și asigurarea disponibilității asistenței toxicologice populației, specialiștilor din domeniul medical, consolidarea capacității în domeniul monitorizării, evaluării riscurilor și colectării informațiilor, inclusiv riscurile pentru sănătate asociate cu expunerea la substanțe chimice periculoase, precum și în domeniul diagnosticării și tratamentului bolilor cauzate de expunerea la substanțe chimice.
  • Susținerea cercetărilor științifice la nivel populațional privind impactul factorilor ocupaționali și pericolelor chimice asupra sănătății populației.

De remarcat este faptul că, în cadrul Conferinței, președintele Academiei de Științe a Moldovei dl academician, Ion Tighineanu, a conferit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică Diploma de recunoștință a Academiei de Științe a Moldovei, în semn de înaltă apreciere pentru contribuții substanțiale la cercetarea în domeniul medicinei, a înmânat distincții academice dlui dr. șt. med., conferențiar universitar, Iurie Pînzaru, Medalia „Dimitrie Cantemir”, dnei dr. șt. med., conferențiar cercetător, Ana Volneanschi, Medalia „Nicolae Milescu-Spătaru”, de aceeași Medalie s-a învrednicit și Olga Burduniuc, dr. șt. med., conferențiar cercetător, pentru realizări științifico-practice, manageriale și didactice remarcabile, pregătirea cadrelor de înaltă calificare și promovarea științei pe plan național și internațional.

 

© Copyright DTIC ANSP 2024 Toate drepturile rezervate.