SITUAȚIA EPIDEMIOLOGICĂ PRIN INFECȚIA COVID-19 ȘI PROCESUL DE VACCINARE mai multe >>>
PROGRAMARE LA VACCINARE. VACCINAREA SALVEAZĂ VIEȚI! Programează-te aici>>>
Laboratorul virusologic al Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP) continuă selectarea probelor biologice pentru monitorizarea circulației tulpinilor de SARS-CoV-2 pe teritoriul țării și identificarea variantelor de mutație a tulpinilor virusului, prin metoda de secvențiere a genomului viral Laboratorul virusologic al ANSP a confirmat primele cazuri de infecție cu subvarianta XBB.1.5 a tulpinii Omicron, în Republica Moldova
Agenția Națională pentru Sănătate Publică monitorizează situația epidemiologică prin gripa sezonieră și IACRS ANSP continuă monitorizarea situației prin gripa sezonieră și IACRS

Informare privind intrarea în vigoare a modificărilor la legislația în domeniul controlului tutunului, din 22 aprilie 2022

Informare privind intrarea în vigoare a modificărilor la legislația în domeniul controlului tutunului, din 22 aprilie 2022

Agenția Națională pentru Sănătate Publică informează că din 22 aprilie 2022 intră în vigoare prevederile Legii nr.142/2021 pentru modificarea unor acte normative (în continuare — Legea nr. 142/2021; Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2021, nr. 256260, art. nr. 318), prin care au fost efectuate modificări și completări la Legea nr.278/2007 privind controlul tutunului (în continuare Legea nr. 278/2007) și la art. 911 din Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008.

Modificările și completările la Legea nr. 278/2007 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 258-261, art. nr. 449) au fost efectuate în contextul realizării angajamentelor la Convenţia-cadru privind Controlul Tutunului (CCCT) a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, la care Republica Moldova este Parte, precum şi armonizării legislaţiei naţionale din domeniu cu cea a Uniunii Europene.

Modificările și completările efectuate sunt necesare pentru protecţia sănătăţii populaţiei de consecinţele negative ale consumului produselor din tutun, inclusiv tutun încălzit, a produselor conexe, dispozitivelor și accesoriilor de utilizare, reîncărcare sau încălzire a acestora și includ:

  • extinderea aplicării reglementărilor privind aplicarea avertismentului de sănătate, informației de etichetare și trasabilitate pentru dispozitivele și accesoriile de utilizare, reîncărcare sau încălzire a acestora;
  • reglementarea conținutului de nicotină în țigaretele electronice și în lichidele pentru reîncărcarea acestora, conform reglementărilor din Directiva 2014/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre în ceea ce privește fabricarea, prezentarea și vânzarea produselor din tutun și a produselor conexe, asumate pentru implementare de Republica Moldova;
  • extinderea interdicțiilor privind comercializarea dispozitivelor și accesoriilor de utilizare, reîncărcare sau încălzire a acestora;
  • extinderea interdicțiilor de expunere vizibilă și pentru dispozitivele și accesoriile de utilizare, reîncărcare sau încălzire a acestora;
  • asigurarea de către producători, importatori și agenții economici a lipsei accesului minorilor la dispozitivele și accesoriile de utilizare, reîncărcare sau încălzire a acestora;
  • interzicerea utilizării mărcilor comerciale sau/și a elementelor de brand ale dispozitivele și accesoriile de utilizare, reîncărcare sau încălzire a acestora în scopul promovării, directe sau indirecte a acestora;
  • interdicții privind comercializarea dispozitivelor și accesoriilor de utilizare, reîncărcare sau încălzire a acestora persoanelor și de către persoane sub vârsta de 18 ani;
  • aplicarea interdicțiilor privind orice formă de publicitate în favoarea dispozitivelor și accesoriilor de utilizare, reîncărcare sau încălzire a acestora.

Totodată, au fost efectuate modificări și completări la art. 911 din Codul contravențional al Republicii Moldova 218/2008, care prevăd răspunderea administrativă a persoanelor juridice și fizice pentru încălcarea reglementărilor menționate.

În context, atenționăm agenții economici operatori ai produselor din tutun și produselor conexe asupra conformării la noile reglementări și respectarea cu strictețe a acestora.