Informare privind intrarea în vigoare a modificărilor la legislația în domeniul controlului tutunului, din 22 aprilie 2022

Informare privind intrarea în vigoare a modificărilor la legislația în domeniul controlului tutunului, din 22 aprilie 2022

Agenția Națională pentru Sănătate Publică informează că din 22 aprilie 2022 intră în vigoare prevederile Legii nr.142/2021 pentru modificarea unor acte normative (în continuare – Legea nr. 142/2021; Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2021, nr. 256260, art. nr. 318), prin care au fost efectuate modificări și completări la Legea nr.278/2007 privind controlul tutunului (în continuare Legea nr. 278/2007) și la art. 911 din Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008.

Modificările și completările la Legea nr. 278/2007 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 258-261, art. nr. 449) au fost efectuate în contextul realizării angajamentelor la Convenţia-cadru privind Controlul Tutunului (CCCT) a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, la care Republica Moldova este Parte, precum şi armonizării legislaţiei naţionale din domeniu cu cea a Uniunii Europene.

Modificările și completările efectuate sunt necesare pentru protecţia sănătăţii populaţiei de consecinţele negative ale consumului produselor din tutun, inclusiv tutun încălzit, a produselor conexe, dispozitivelor și accesoriilor de utilizare, reîncărcare sau încălzire a acestora și includ:

  • extinderea aplicării reglementărilor privind aplicarea avertismentului de sănătate, informației de etichetare și trasabilitate pentru dispozitivele și accesoriile de utilizare, reîncărcare sau încălzire a acestora;
  • reglementarea conținutului de nicotină în țigaretele electronice și în lichidele pentru reîncărcarea acestora, conform reglementărilor din Directiva 2014/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre în ceea ce privește fabricarea, prezentarea și vânzarea produselor din tutun și a produselor conexe, asumate pentru implementare de Republica Moldova;
  • extinderea interdicțiilor privind comercializarea dispozitivelor și accesoriilor de utilizare, reîncărcare sau încălzire a acestora;
  • extinderea interdicțiilor de expunere vizibilă și pentru dispozitivele și accesoriile de utilizare, reîncărcare sau încălzire a acestora;
  • asigurarea de către producători, importatori și agenții economici a lipsei accesului minorilor la dispozitivele și accesoriile de utilizare, reîncărcare sau încălzire a acestora;
  • interzicerea utilizării mărcilor comerciale sau/și a elementelor de brand ale dispozitivele și accesoriile de utilizare, reîncărcare sau încălzire a acestora în scopul promovării, directe sau indirecte a acestora;
  • interdicții privind comercializarea dispozitivelor și accesoriilor de utilizare, reîncărcare sau încălzire a acestora persoanelor și de către persoane sub vârsta de 18 ani;
  • aplicarea interdicțiilor privind orice formă de publicitate în favoarea dispozitivelor și accesoriilor de utilizare, reîncărcare sau încălzire a acestora.

Totodată, au fost efectuate modificări și completări la art. 911 din Codul contravențional al Republicii Moldova 218/2008, care prevăd răspunderea administrativă a persoanelor juridice și fizice pentru încălcarea reglementărilor menționate.

În context, atenționăm agenții economici operatori ai produselor din tutun și produselor conexe asupra conformării la noile reglementări și respectarea cu strictețe a acestora.

© Copyright DTIC ANSP 2024 Toate drepturile rezervate.