SITUAȚIA EPIDEMIOLOGICĂ PRIN INFECȚIA COVID-19 ȘI PROCESUL DE VACCINARE mai multe >>>
PROGRAMARE LA VACCINARE. VACCINAREA SALVEAZĂ VIEȚI! Programează-te aici>>>
Laboratorul virusologic al Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP) continuă selectarea probelor biologice pentru monitorizarea circulației tulpinilor de SARS-CoV-2 pe teritoriul țării și identificarea variantelor de mutație a tulpinilor virusului, prin metoda de secvențiere a genomului viral Laboratorul virusologic al ANSP a confirmat primele cazuri de infecție cu subvarianta XBB.1.5 a tulpinii Omicron, în Republica Moldova
Agenția Națională pentru Sănătate Publică monitorizează situația epidemiologică prin gripa sezonieră și IACRS ANSP continuă monitorizarea situației prin gripa sezonieră și IACRS

Consiliul ştiinţific al ANSP s-a întrunit într-o nouă ședință

Consiliul ştiinţific al ANSP s-a întrunit într-o nouă ședință

Consiliul ştiinţific al Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică s-a întrunit, la 18 ianuarie curent, într-o nouă ședință ordinară, la care au participat 28 de cercetători ştiinţifici, inclusiv 11 membri. Astfel, au fost abordate subiecte ce ţin de examinarea şi aprobarea conducătorilor ştiinţifici, temelor, adnotării şi planului de cercetări ale tezelor de doctorat ale doctoranzilor, înmatriculaţi la anul I de studii, specialitatea Epidemiologie 331.01 şi Igienă 331.02.

Astfel, au fost supuse examinării 4 proiecte de cercetări pentru tezele de doctorat:

  • ”Detectarea și caracterizarea rezistenței la beta-lactamine a bacililor gram-negativi izolați din biosubstrate clinice”, specialitatea 02. Microbiologie, virusologie medicală; conducător științific dna Olga Burduniuc; executor dna Maria Anton, doctorandă, anul I de studii cu frecvenţă redusă;
  • „Digitalizarea procesului de supraveghere prin implementarea sistemului informațional-epidemiologic COVID-19”, specialitatea 331.01. Epidemiologie; conducător științific dl Constantin Spînu, dr.hab.șt.med,m prof.univ.; executor dl Alexandr Dascalov, doctorand, anul I de studii cu frecvenţă redusă;
  • ”Estimarea igienică a factorilor de risc profesional și a stării de sănătate a angajaților din industria confecțiilor”, specialitatea 331.02. Igienă; conducător științific dl Iurie Pînzaru, dr.șt.med., conf.univ.; executor dna Elena Bucata, doctorandă, anul I de studii cu frecvenţă redusă;
  • ”Stabilirea și controlul riscului expunerii la radon în clădirile publice (instituții de educație timpurie)”, specialitatea 331.02. Igienă; conducător științific dna Liuba Corețchi, dr.hab.șt.biol., conf.cerc.; executor dna Filonov Alexandra, doctorandă, anul I de studii cu frecvenţă redusă.

Pe parcursul examinării proiectelor de cercetări pentru tezele de doctorat s-au constatat unele deficiențe în perfectarea adnotărilor, denumirii temelor, scopului și obiectivelor cercetărilor, componenței Comisiilor de îndrumare a doctoranzilor. Din aceste considerente, temele, adnotările și planul de cercetări au fost aprobate condiționat, fiind recomandat doctoranzilor și conducătorilor științifici perfectarea acestora conform cerințelor în vigoare, concretizarea scopului și obiectivelor cercetărilor preconizate, precum și a Componenței Comisiilor de îndrumare cu prezentarea informației spre examinare și aprobare la ședința Consilului științific din luna februarie curent.

Serviciul informare şi comunicare cu mass-media, tel.: 022 574 -642