Consiliul ştiinţific al ANSP a discutat mai multe subiecte prioritare privind activitatea de cercetare a instituției

La 21 septembrie 2021, a avut loc şedinţa ordinară a Consiliului ştiinţific al Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică (ANSP), la care au participat 35 persoane – cercetători ştiinţifici, șefi de secții și direcții, inclusiv 10 membri ai acestuia. Au fost examinate şi aprobate un şir de subiecte, ce ţin de activitatea de cercetare a instituției.

Astfel, dl Valeriu Pantea, dr.șt.med., conf.cerc., a prezentat audienței ”Informația privind argumentarea propunerilor de modificare a unor acte normative privind funcționarea și structura instituțională a ANSP, în raport cu cele 10 operațiuni esențiale de sănătate publică recomandate de OMS”. În cadrul dezbaterilor, a fost menționat impactul negativ al Reformei Serviciului de stat de supraveghere a sănătății publice din 2017, argumentând necesitatea elaborării unui Concept de reformare a ANSP, care să prevadă instituirea a 2 instituții separate: Institutul Național de Sănătate Publică și Inspecția de stat în sănătate. Pentru elaborarea acestui document s-a propus instituirea prin ordinul ANSP a unui grup de lucru, cu includerea în componența lui a savanților d.d. I.Bahnarel, dr.hab.șt.med., prof.univ., Gr. Friptuleac, dr.hab.șt.med., prof.univ., M.Magdei, dr.hab.șt.med. și N.Opopol, dr.hab.șt.med., prof.univ., MC al AȘM, care va elabora Conceptul de reformare a ANSP. Proiectul acestui Concept urmează a fi prezentat spre examinare la ședința Consiliului științific și adunarea generală a colectivului ANSP, apoi Ministerului Sănătății. Propunerile prezentate în cadrul ședinței au fost aprobate prin vot deschis unanim.

A urmat apoi examinarea rezultatelor cercetărilor ştiinţifice pentru anul 2021 în cadrul programelor de stat „Seroprevalența hepatitei virale E separat și în asociere cu hepatitele virale A. B, C cu optimizarea măsurilor de control și răspuns” (conducător de proiect – dl Constantin Spînu, dr.hab.șt.med., prof.univ.) și „Estimarea riscului pentru sănătatea umană atribuit expunerii la substanțe chimice prioritare în Republica Moldova” (conducător de proiect – dl Iurie Pînzaru, dr.șt.med., conf.univ.). S-a constatat că cercetările științifice au fost efectuate în conformitate cu programul aprobat pentru a.2021. Rezultatele cercetărilor ştiinţifice efectuate au fost adoptate prin vot unanim.

Examinării au fost supuse și cinci Ghiduri practice elaborate de către specialiștii ANSP în colaborare cu savanții de la USMF ”N.Testemițanu”:

  • Ghidul practic Protecția sănătății publice: măsuri preventive ale intoxicațiilor cu ciuperci”
  • Ghidul practic Detectarea mecanismelor de rezistență la antimicrobiene, interpretarea și aplicarea clinică a rezultatelor”
  • Ghidul practic Metodologia supravegherii sanitare și evaluării calității solului”
  • Ghidul practic Analiza sistemului de supraveghere epidemiologică în hepatite virale B, C și D și implementarea măsurilor de control și răspuns”
  • Ghidul practic Evaluarea riscurilor chimice asupra sănătății publice: set de instrumente

Consiliul ştiinţific a aprobat unanim ghidurile practice şi a recomandat prezentarea lor spre examinare la următoarea etapă şi editare.

Serviciul informare şi comunicare cu mass-media 022 574-580

© Copyright DTIC ANSP 2024 Toate drepturile rezervate.