Cercetători din ANSP au participat la Expoziția Internațională de Inovație și Transfer Tehnologic „Excellent Idea-2023”

Cercetători din ANSP au participat la Expoziția Internațională de Inovație și Transfer Tehnologic „Excellent Idea-2023”

Cercetători din Agenția Națională pentru Sănătate Publică, împreună cu cei din cadrul Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” au participat la Expoziția Internațională de Inovație și Transfer Tehnologic „Excellent Idea-2023”, ediția a II-a, care a avut loc în perioada 19-21 septembrie 2023, la Chișinău.

La Salon au fost expuse rezultatele științifice ale studenților, medicilor rezidenți, studenților-doctoranzi și cercetătorilor din instituțiile de cercetare, care au prezentat postere, brevete de invenție și acte de implementare, etc.

Echipa de cercetători din ANSP a obținut Diplomă și Medalie de aur pentru lucrarea ”SOLUȚIE DE COMUNICARE A RISCULUI EXPUNERII LA RADON” bazat pe Certificat de Inovator Nr. 6104/2023. Inovația se referă la domeniul de sănătate publică și urmărește oferirea îndrumărilor practice și instructive celor implicați în dezvoltarea, implementarea sau susținerea efortului privind comunicarea riscului în relație cu expunerea la radonul de interior.

© Copyright DTIC ANSP 2024 Toate drepturile rezervate.