Metodologia de calculare a valorii energetice a alimentelor ambalate și Regulamentul privind informarea consumatorului despre alergenii din produsele culinare, aprobate de Guvern

Metodologia de calculare a valorii energetice a alimentelor ambalate și Regulamentul privind informarea consumatorului despre alergenii din produsele culinare, aprobate de Guvern

În scopul asigurării unui nivel înalt de protecție a sănătății populației, garantarea dreptului consumatorilor la informare, întru implementarea unor prevederi ale Legii nr. 279/2017 privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare, a fost aprobat cadrul normativ referitor la calcularea valorii energetice a produselor alimentare ambalate, cu indicarea ingredientelor şi a substanţelor prezente în produsele culinare care cauzează alergii sau intoleranţe.

Proiectul de hotărâre „cu privire la aprobarea metodologiei privind calcularea valorii energetice a produselor alimentare ambalate și a Regulamentului sanitar privind informarea consumatorului cu privire la substanțele prezente în produsele culinare care cauzează alergii sau intoleranţe” a fost aprobat în ședința de Guvern din 31.01.2024.

Pentru a oferi consumatorilor informația veridică referitor la valoarea energetică a alimentului menționată în declarația nutrițională obligatorie, contribuind astfel la reducerea consumului produselor bogate în calorii, au fost aprobate formule unificate de calcul al valorii energetice a produselor în funcție de tipul de glucide din compoziție (totale sau asimilabile) și unitatea de măsură (kcal sau kJ).

În procesul de apreciere a valorii nutritive a produsului, care să fie utilizată ulterior la calculul valorii energetice, producătorii pot apela atât la analize de laborator, cât și la valorile nutriționale ale celor mai utilizate alimente în țara noastră, enumerate în anexa nr. 1 la Metodologia aprobată.

O altă prevedere ține de facilitarea monitorizării pe piață a declarației nutriționale obligatorii, și anume includerea în document a devierilor permise și a metodelor de rotunjire pentru valorile nutrienților și a valorii energetice menționate de producători în declarația nutrițională obligatorie.

Întru reducerea cazurilor de reacții alergice, inclusiv severe, anafilactice generate de expunerea accidentală la alergenii prezenți în produsele alimentare culinare, nepreambalate, servite inclusiv în localurile de alimentație publică, a fost aprobat un set de cerințe care au drept scop ghidarea operatorilor din domeniul alimentar în procesul de indicare a substanțelor care cauzează alergii sau intoleranțe în produsele culinare nepreambalate.

Totodată, Regulamentul aprobat conține și un set de pictograme pentru substanțele care cauzează alergii sau intoleranțe care pot fi utilizate de operatorii din domeniul alimentar în procesul de informare a consumatorilor referitor la produsele culinare, nepreambalate comercializate.

Entitățile responsabile pentru controlul executării prezentei hotărâri sunt Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) și Agenția Națională pentru Sănătatea Publică (ANSP). Astfel, în conformitate cu domeniile de competență stabilite în Legea nr. 306/2018 privind siguranța alimentelor, ANSA va monitoriza corectitudinea valorii energetice aplicate pe eticheta produselor alimentare ambalate și respectarea cerințelor de informare a consumatorului cu privire la substanțele prezente în produsele culinare nepreambalate care cauzează alergii sau intoleranțe pe întreg lanțul alimentar, iar ANSP va asigura, la necesitate, înaintarea propunerilor de ajustare a actului normativ aprobat.

 

 

 

© Copyright DTIC ANSP 2024 Toate drepturile rezervate.