Au fost aprobate noi decizii ale Comisiei Naţionale Extraordinare de Sănătate Publică în scopul prevenirii răspândirii infecției COVID-19

Au fost aprobate noi decizii ale Comisiei Naţionale Extraordinare de Sănătate Publică în scopul prevenirii răspândirii infecției COVID-19

În contextul în care, în ultima săptămână, se atestă o creștere cu circa 50% a numărului de cazuri față de săptămâna 05-12 septembrie, Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică a aprobat noi măsuri de sănătate publică pentru prevenirea răspândirii și controlul infecției COVID-19 (decizia CNESP nr. 62 din 22 septembrie 2021), care vor fi aplicate diferențiat, în funcție de rata de infectare în fiecare localitate. Măsurile prevăzute vor intra în vigoare pe 01 octombrie 2021.

Astfel, în localitățile unde incidența cazurilor de infecție constituie sub 50 cazuri la 100 mii populație pentru ultimele 7 zile cumulativ, se stabilește pragul de alertă VERDE. Pentru acest grad de alertă este prevăzută purtarea obligatorie a măștii de protecție în toate spațiile publice închise, inclusiv în transportul public, respectarea distanței fizice de cel puțin 1 m și a regulilor de igienă.

În localitățile unde incidența de cazuri atinge cifra de 50 – 99 de cazuri la 100 mii populație se stabilește pragul de alertă GALBEN. În acest caz, instituțiile de învățământ vor activa în regim obișnuit, cu prezența fizică a elevilor, iar unitățile de alimentație publică își vor organiza activitatea la capacitate maximă, cu respectarea măsurilor de protecție în vigoare. Pragul de alertă galben prevede câteva scenarii pentru organizarea evenimentelor private: participarea a cel mult 100 de persoane în spațiile închise, cu asigurarea în spațiul de deservire a unei suprafețe de cel puțin 2 m2 pentru fiecare persoană în lipsa certificatului COVID-19, sau cu participarea a maximum 300 de invitați cu prezentare obligatorie a certificatul COVID-19, cu asigurarea spațiului de deservire a unei suprafețe de cel puțin 2 m2. De asemenea, vizitatorii cinematografelor, a sălilor de concerte în spații închise și deschise, a cluburilor de noapte sau a festivalurilor, vor trebui să prezinte certificatul COVID-19.

În localitățile unde incidența va fi de 100 – 249 cazuri de COVID-19 la 100 mii populație se stabilește pragul PORTOCALIU. Un astfel de scenariu prevede activitatea instituțiilor de învățământ general cu prezență fizică, în timp ce instituțiile de învățământ profesional tehnic și superior vor activa în regim online. În același timp, va fi interzis accesul vizitatorilor în instituțiile medico-sanitare și instituții de plasament. Unitățile de alimentație publică își vor organiza activitatea la capacitate maximă în spațiile deschise, iar în cele interioare, în baza uneia din opțiuni:

 • cu utilizarea a cel mult 35 la sută din numărul locurilor existente în interior fără prezentarea certificatului COVID-19
 • sau cu utilizarea a cel mult 75 la sută din numărul locurilor existente în interior, cu obligația ca toți clienții să prezinte la intrarea în unitate certificatul COVID-19.

Certificatul COVID-19 vor prezenta și vizitatorii evenimentelor private (nunți, botezuri, mese festive), care vor fi organizate cu participarea a cel mult 200 de persoane în încăpere și respectiv, 250 de persoane în spațiile deschise.

La o capacitate de 50%  vor activa teatrele, cinematografele, sălile de concert, cu obligația ca toți vizitatorii să prezinte certificatul COVID-19.

Pragul de alertă ROȘU se aplică pentru localitățile unde se vor înregistra 250 și mai mult de cazuri la 100 mii populație pentru ultimele 7 zile cumulativ. În acest caz, instituțiile de învățământ general vor activa în regim obișnuit cu prezența fizică a elevilor, iar instituțiile de învățământ profesional tehnic și superior vor activa în regim online.

Entitățile publice și private vor organiza regimul de muncă cu opțiunea activității de la distanța, ori vor opta pentru un program de lucru diferențiat. Totodată, va fi interzis accesul vizitatorilor în instituțiile medico-sanitare și instituții de plasament.

Unitățile de alimentație publică își vor organiza activitatea la capacitate maximă în spațiile deschise, iar în cele interioare cu utilizarea a cel mult 50 la sută din numărul locurilor existente și cu obligația ca toți clienții să prezinte la intrarea în unitate certificatul COVID-19.

Organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive) va fi permisă cu participarea a cel mult 100 de persoane în spațiile închise și cel mult 150 de persoane în spațiile deschise, cu asigurarea unei suprafețe de cel puțin 2 m2 pentru fiecare persoană și, obligatoriu, va fi prezentat certificatul COVID-19.

Instituțiile teatral-concertistice și cinematografele vor activa la capacitatea de 50% din locurile disponibile, cu obligația că toți vizitatorii vor prezenta certificatul COVID-19.

În același timp, va fi sistată desfășurarea – evenimentelor în aer liber ca festivaluri, concerte, spectacole, care se desfășoară în spații/locuri improvizate.

 • Prin certificat Covid-19 se înțelege oricare din următoarele documente:
  – certificatul de vaccinare împotriva COVID-19 cu schema completă de vaccinare (pe suport de hârtie sau în format digital). Dovada imunizării este valabilă dacă au trecut cel puțin 14 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;
 • Concluzia medicală care confirmă că persoana a suportat COVID-19 în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi (6 luni) sau un act confirmativ de prezență a anticorpilor anti-COVID-19. Actul confirmativ de prezență a anticorpilor anti-COVID-19 este valabil pe durata perioadei de 90 zile din data efectuării investigației;
 • Rezultatul unui test diagnostic la COVID-19 (test rapid de diagnostic AgSarsC-oV-2 efectuat cu cel mult 48 de ore înainte sau test PCR la COVID-19 efectuat cu cel mult 72 ore înainte.

Menționăm că Agenția Națională pentru Sănătate Publică va stabili, o dată la șapte zile, pragul de alertă pentru nivelul național și pentru unitățile administrativ-teritoriale de nivelul întâi,  de nivelul al doilea, municipiul Chişinău, Bălţi şi UTA Găgăuzia. În prezent, 336 de localități din țară se află în prag de alertă verde, 156 – în alertă galbenă, 311 – alertă portocalie, 178 – alertă roșie, printre care municipiul Chișinău, municipiul Bălți.

Reiterăm importanța respectării măsurilor de prevenire individuală și colectivă a infecției COVID – 19, care sunt în vigoare, indiferent de codul de alertă din localitate, inclusiv:

 • purtarea obligatorie a măștilor de protecție în toate spațiile publice închise, inclusiv în transportul public, precum și în spațiile deschise unde nu este posibilă respectarea distanței fizice de cel puțin 1 (unu) metru. Masca trebuie să acopere atât gura, cât și nasul;
 • respectarea distanței fizice între persoane de minimum 1 (unu) metru, cu excepţia cazurilor când, prin prevederi speciale, se stabileşte respectarea unei alte distanțe între persoane ori în cazul regulilor de transportare a persoanelor în transportul public;
 • respectarea regulilor de igienă a mâinilor;
 • respectarea regulilor de igienă respiratorie;
 • respectarea, sub proprie răspundere, a regimului de autoizolare de către persoanele cărora este stabilit regimul respectiv;
 • respectarea de către persoanele fizice care se află în teritoriile sau instituțiile cu regim de carantină a măsurilor impuse de autorități;
 • monitorizarea personală de către fiecare persoană fizică a stării de sănătate;
 • adresarea timpurie la medicul de familie sau la instituțiile de asistenta medicală la apariția primelor simptome specifice ale infecției COVID-19.

Totodată, CNESP solicită autorităților publice, cât și celor private să încurajeze vaccinarea anti COVID a angajaților și să respecte măsurile de prevenire a infecției la locul de muncă. Vaccinarea este una dintre cele mai eficiente măsuri pentru a stopa pandemia COVID – 19.

În prezent, în țară are loc vaccinarea adulților de peste 18 ani, conform etapei a 3-a de imunizare. Până azi, au fost administrate 1 372 335 doze de vaccin împotriva COVID-19, 762 106 persoane fiind vaccinate cu ambele doze de vaccin.

NB: Hotărârile Comisiei Naţionale Extraordinare de Sănătate Publică sunt executorii pentru autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, pentru persoanele fizice şi juridice, indiferent de domeniul de activitate şi forma juridică de organizare. Nerespectarea măsurilor de sănătate publică constituie pericol pentru sănătatea publică şi va servi drept temei pentru tragerea la răspundere contravenţională şi/sau penală a persoanelor vinovate.

© Copyright DTIC ANSP 2024 Toate drepturile rezervate.