Ateliere de instruire privind managementul calității în domeniul de laborator și licențierea laboratoarelor medicale, organizate cu suportul OMS

Ateliere de instruire privind managementul calității în domeniul de laborator și licențierea laboratoarelor medicale, organizate cu suportul OMS

În scopul îmbunătățirii continue a calității serviciilor medicale, perfecționarea nivelului profesional al specialiștilor de laborator și pregătirea laboratoarelor Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP) către acreditare, în perioada 29-31 martie, în incinta ANSP au fost organizate și desfășurate două ateliere de instruire, cu suportul Organizației Mondiale a Sănătății.

Specialiștii au discutat despre importanța implementării sistemului de management, bazat pe ISO 15189 în laboratoarele medicale, ca fiind esențială pentru diagnosticul pacienților și în supravegherea sănătății publice. Instruirea, la care au participat 25 de specialiști din laboratoarele rețelei ANSP, inclusiv din cele 10 CSP teritoriale, a fost moderată de către expertul OMS, dna Dr. Golubinka Boshevska, care a menționat importanța acreditării laboratoarelor din sănătate publică în conformitate cu standarde internaționale.

Expert OMS, Dr. Renata Szupulska, care este și coordonator național de calitate în UK Health Security Agency/laborator de referință, a împărtășit cunoștințele și experiența practică vastă privind implementarea cerințelor standardului ISO 15189 în laboratoare medicale. În cadrul atelierului, au avut loc exerciții practice, schimb de experiență de diferite practici din activitatea laboratoarelor, fiind accentuat faptul că este nevoie de implicarea activă a specialiștilor pentru a obține acreditarea conform standardului ISO 15189, aceasta fiind una dintre prioritățile rețelei de laboratoare ANSP.

Un alt atelier privind licențierea laboratoarelor medicale, desfășurat la 01.04.2022, cu participarea a 15 specialiști din domeniu, a avut drept scop prezentarea practicii internaționale referitoare la procesul de licențiere a laboratoarelor medicale, care este cerința obligatorie pentru desfășurarea activității medicale. Expert OMS din Oficiul Regional European, dna Dr. Joanna Zwetyenga, a explicat și argumentat noțiuni din domeniul de licențiere, certificare și acreditare pentru a fi corect înțelese și utilizate.

Directorul ANSP, Nicolae Jelamschi, a reiterat faptul că diagnosticul de laborator reprezintă un compartiment important în activitatea ANSP și se va acorda o atenție sporită fortificării rețelei de laboratoare, în special a laboratoarelor naționale de referință în domenii prioritare de sănătate publică, cu acreditarea lor la organismul național de acreditare MOLDAC.

Un schimb de opinii a avut loc între specialiștii din domeniul de laborator și organul de acreditare în sănătate cu referire la procedura aplicată în prezent în Republica Moldova privind permisiunea/sau licențierea în desfășurarea activității și cum este organizat procesul de acreditare a laboratoarelor medicale și criteriile în baza cărora se efectuează nominalizarea de către MS a laboratoarelor de referință.

În cadrul atelierului, experții internaționali au prezentat recomandări referitoare la desemnarea laboratoarelor naționale de referință.

© Copyright DTIC ANSP 2024 Toate drepturile rezervate.