Atelier de lucru privind prezentarea proiectului Planului de acțiuni pentru eliminarea hepatitelor virale în Republica Moldova

Atelier de lucru privind prezentarea proiectului Planului de acțiuni pentru eliminarea hepatitelor virale în Republica Moldova

În Republica Moldova, se realizează activități în supravegherea epidemiologică, reducerea morbidităţii, invalidităţii şi mortalităţii determinate de hepatitele virale acute şi cronice B, C şi D, cirozele hepatice cauzate de virusurile nominalizate. Acestea au loc conform Programului Naţional de combatere a hepatitelor virale B, C şi D pentru anii 2017-2021, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.342 din 26.05.2017, ordinul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale nr. 563 din 06.09.2017 „Cu privire la implementarea Programului Naţional de combatere a hepatitelor virale B, C şi D pentru anii 2017 – 2021”.

În context, la 09.09.21, a fost organizat atelierul de lucru on-line care a avut ca scop prezentarea direcțiilor strategice, obiectivele și activitățile strategice, indicatorii proiectului Planului de acțiuni pentru eliminarea hepatitelor virale. La atelierul de lucru au participat specialiști în domeniul epidemiologiei, diagnosticului de laborator, prevenirii și tratamentului hepatitelor virale din cadrul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP),  USMF ”Nicolae Testemițanu”, IMSP Spitalul clinic boli infecțioase „Toma Ciorbă”, IMSP Spitalul clinic Boli contagioase de copii mun. Chișinău și specialiști din IMS teritoriale.

Supravegherea epidemiologică a hepatitelor virale B,C D este încadrată în sistemul național de supraveghere și control a maladiilor transmisibile. În prezent, specialiștii ANSP, de comun cu partenerii în domeniu au realizat o analiză a sistemului de supraveghere epidemiologică în hepatite virale B, C și D și implementarea măsurilor de control și răspuns în baza căreia a fost elaborat proiectul Planului de acțiuni pentru eliminarea hepatitelor virale, care  stipulează direcțiile strategice, obiectivele și activitățile strategice, indicatorii pe următoarele componente:

  • Prevenirea noilor infecții cu hepatite virale;
  • Fortificarea și consolidarea testării și diagnosticării hepatitelor virale.

Asigurarea tratamentului, îngrijirii și monitorizării:

  • persoanelor cu hepatită virală
  • reducerea disparităților în sănătate determinate de hepatita virală
  • fortificarea supravegherii epidemiologice a hepatitelor virale și asigurării calității datelor
  • colaborarea multisectorială, integrată între factorii de decizie implicați în abordarea hepatitelor virale și consecințele acestora.                                                                                                      Atelierul de lucru  a fost organizat cu suportul ”The Task Force for Global Health” și Coaliției Globale pentru Eliminarea Hepatitelor.

© Copyright DTIC ANSP 2024 Toate drepturile rezervate.