Anunț privind susținerea tezei de doctorat

Se anunță susținerea tezei de doctor habilitat în științe medicale

Candidat Iurie Pînzaru

Consultanți științifici:

Friptuleac Grigore dr. hab. șt. med., prof. univ., Om Emerit
Rașcu Agripina prof. univ., dr., Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, București, România.

Consiliul științific specializat DH 332-02-23-5

Tema tezei: „Evaluarea igienică a factorilor de risc ocupațional și a impactului lor asupra stării de sănătate a angajaţilor întreprinderilor de procesare a cărnii”

Specialitatea: 331.02 Igiena

Data: 14 decembrie 2023

Ora: 14:00

Local: Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova (Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 165, bir. 205).

Teza de doctorat poate fi consultată la link-ul:

și în varianta tipărită la Biblioteca Științifică Medicală (Chișinău, str. N. Testemițanu, nr. 29).

© Copyright DTIC ANSP 2024 Toate drepturile rezervate.