Agenția Națională pentru Sănătate Publică atenționează că depășirile limitelor de reziduuri de pesticide, în alimentele destinate consumului, pot afecta sănătatea

Agenția Națională pentru Sănătate Publică atenționează că depășirile limitelor de reziduuri de pesticide, în alimentele destinate consumului, pot afecta sănătatea

Agenția Națională pentru Sănătate Publică atenționează că, pentru toate alimentele destinate consumului uman sau animal, sunt reglementate valori maxim admisibile de reziduuri de pesticide în vederea protejării sănătății umane și animale. Astfel, în temeiul pct. 4, sbp. 3 al Hotărârii Guvernului Nr. 867 din 08-11-2023 pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind limitele maxime de reziduuri (LMR) de pesticide din sau de pe produse alimentare și hrană de origine vegetală și animală pentru animale (Monitorul Oficial Nr. 442-444 din 23.11.2023, art. 1051), LMR reprezintă limita maximă de reziduuri de pesticide autorizată din sau de pe produsele alimentare sau hrana pentru animale, stabilite pe baza bunelor practici agricole și a celui mai scăzut nivel de expunere, care să permită protejarea tuturor consumatorilor vulnerabili.

Este important de menționat că orice cantitate de reziduuri de pesticide supra limitei admisibile ar putea afecta sănătatea omului, în special a populației care prezintă vulnerabilitate sporită (copii, gravide, persoane în etate, persoane cu comorbidități).

Menționăm că, recent, în Republica Moldova au fost stabilite cazuri de importat a două loturi de produse vegetale cu depășirea LMR de pesticide:

  • Un lot de banane detectat cu un conținut de reziduuri de pesticide, substanța activă Clorpirifos (0,073 mg/kg), LMR fiind 0,01 mg/kg. Acest nivel, care depășește de 7,3 ori valoarea limită, prezintă un risc potențial pentru sănătatea consumatorilor. Clorpirifos – un insecticid organofosfat cunoscut pentru efectele neurotoxice și genotoxice, precum tulburări de memorie, slăbiciuni musculare și patologii neurologice cronice. De asemenea, există dovezi care sugerează că expunerea la Clorpirifos poate avea efecte negative asupra dezvoltării neurologice a copiilor.
  • Un lot de varză în care s-au depistat reziduuri de pesticide substanță activă Clorpirifos(0,146 mg/kg), Tiametoxam (0,173 mg/kg), Tiofant-metil (0,480 mg/kg), de asemenea, depășesc limitele stabilite (0,01 mg/kg pentru Clorpirifos, 0,02 mg/kg pentru Tiametoxam, 0,1 mg/kg pentru Tiofant-metil). Conform studiilor științifice de specialitate, concentrațiile sporite de Tiofant-metil și Clorpirifos implică riscuri similare, cu preocupări majore legate de toxicitatea neurologică și reproductivă. Tiametoxam-ul, fiind un neonicotinoid, este asociat cu efecte neurocomportamentale, reducerea fertilității și perturbări endocrine. Aceste riscuri sunt amplificate de capacitatea Tiametoxam-ului de a se acumula în organism pe perioade lungi, ceea ce poate duce la efecte cronice în cazul unei expuneri continue.

Pentru a vă asigura de inofensivitatea produselor alimentare, vă recomandăm să solicitați certificatul de calitate.

În cazul unei posibile intoxicații sau suspecții, evitați autotratamentul și solicitați imediat asistența medicală la numărul unic de urgență 112.

 

© Copyright DTIC ANSP 2024 Toate drepturile rezervate.