Agenția Națională pentru Sănătate Publică anunță concurs pentru angajarea personalului

FUNCȚII VACANTE

Secția sănătatea ocupațională și siguranță chimică, Direcția protecția sănătății publice   

Șef secție, medic igienist – 1 u.f

Medic igienist- 1u.f

Secția sănătatea mediului, Direcția protecția sănătății publice

Șef secție-medic igienist – 1 u.f

Medic igienist – 2  u.f

Secția expertiza sanitară,  Direcția protecția sănătății publice

Asistent medical -1 u.f

Secția sănătatea nutrițională a copiilor, Direcția protecția sănătății publice

Șef secție, medic igienist- 1 u.f.

Medic igienist-2 u.f

Direcția prevenirea și controlul bolilor netransmisibile      

Medic igienist- 2 u.f.

Direcția promovarea sănătății

Medic igienist- 2 u.f.

Direcția managementul urgențelor de sănătate publică

Asistenți medicali – 2 u.f

Secretariatul pentru înregistrarea produselor cu biocide

Medic igienist- 1 u.f.

Secția supravegherea epidemiologică a gripei și a infecțiilor respiratorii virale acute, Direcția prevenirea și controlul bolilor transmisibile

Medic epidemiolog -1 u.f

Asistent medical epidemiolog- 1 u.f

 Secția supravegherea epidemiologică a bolilor prevenibile prin vaccinări cu depozitul național de vaccinuri, Direcția prevenirea și controlul bolilor transmisibile   

Asistent medical epidemiolog (operator, contabili) – 2 u.f

Laboratorul microbiologic

Felcer laborant-3 u.f

Laboratorul virusologic

Felcer laborant -1u.f

Laboratorul de încercări chimice și măsurări instrumentale

Felcer laborant   -1u.f

Direcția Patrimoniu și deservire utilaj medica, achiziții

Specialist protecția civilă -1 u.f

Specialist securitatea și sănătatea în muncă-1 u.f

Mecanic Șef-1 u.f

Dispecer auto -1 u.f

Conducător auto -3 u.f

Electromontor-1u.f

Lăcătuș, instalator, tehnic sanitar -2 u.f

Tîmplar -1 u.f

Îngrijitor încăperi de serviciu -1 u.f

Serviciu deservire utilaj medical

Bioinginer medical coordonator –  1u.f

 CSP Chișinău

Secția control de stat în sănătate

Asistent medical igienist -1 u.f

Secția diagnostic de laborator

Felcer laborant – 1  u.f

Serviciul administrativ-gospodăresc

Eelectromontor la repararea și întreținerea utilajelor electrice-1 u.f     

CSP Soroca

Secția controlul bolilor transmisibile și managementul urgențelor de sănătate publică

Medic epidemiolog-șef secție -1 u.f

Medic epidemiolog – 2u.f

Secția diagnostic de laborator

Medic microbiolog- 3 u.f

Medic laborant- 2u.f

Felcer laborant- 3 u.f

Secția protecția sănătății

Asistent medical igienist -1 u.f

CSP Orhei

Secția control de stat în sănătate

Asistent medical igienist -1

Secția diagnostic de laborator

Felcer laborant- 1 u.f

 CSP Căușeni

Secția protecția sănătății

Medic igienist- 1u.f

Asistent medical igienist -2 u.f

Secția diagnostic de laborator

Laborant în medicină- 2 u.f

Felcer laborant- 5 u.f

Secția controlul bolilor transmisibile și managementul urgențelor de sănătate publică

Asistent medical epidemiolog -2 u.f

CSP Cahul

Secția diagnostic de laborator

Medic igienist-2 u.f

Medic microbiolog -2 u.f

Felcer laborant-3 u.f

Secția controlul bolilor transmisibile și managementul urgențelor de sănătate publică

 Medic epidemiolog -2 u.f

Serviciul monitorizarea și analiza datelor

Medic statistician- 1 u.f

Asistent medical igienist-1u.f

Secția control de stat în sănătate    

Asistent medical igienist-1u.f

Secția controlul bolilor netransmisibile și promovarea sănătății  

Asistent medical igienist- 1u.f

 CSP Bălți            

Secția diagnostic de laborator

Medic microbiolog-2 u.f

Medic laborant- 1 u.f

Felcer laborant- 1 u.f

Serviciul monitorizarea și analiza datelor1

Medic statistician -1u.f

Secția protecția sănătății

Asistent medical igienist-1 u.f

CSP Ungheni     

Secția protecția sănătății

Medic igienist-șef secție -1 u.f

Secția diagnostic de laborator

Medic microbiolog-2 u.f

Laborant în medicină-1 u.f

Felcer laborant- 3 u.f

Secția protecția sănătății

Asistent medical igienist-3 u.f

CSP Comrat

Secția protecția sănătății

Medic igienist- 3 u.f

Secția controlul bolilor transmisibile și managementul urgențelor de sănătate publică

Medic epidemiolog -2u.f

Asistent medical epidemiolog-1 u.f

 Secția diagnostic de laborator

Medic microbiolog-2 u.f

Felcer laborant- 2 u.f

Secția protecția sănătății

Asistent medical igienist-2 u.f

CSP Hîncești

Secția controlul bolilor transmisibile și managementul urgențelor de sănătate publică

Medic epidemiolog-2 u.f

Asistent medical epidemiolog

 Secția diagnostic de laborator       

Medic microbiolog-1 u.f

Medic laborant-1u.f

Felcer laborant-4 u.f

Secția protecția sănătății

Asistent medical igienist-1 u.f

CSP  Edineț

Secția controlul bolilor transmisibile și managementul urgențelor de sănătate publică

Medic epidemiolog-2 u.f

Asistent medical epidemiolog -1 u.f

Secția controlul bolilor netransmisibile și promovarea sănătății  

Medic igienist, șef secție-1u.f

Medic igienist-1u.f

Secția diagnostic de laborator

Medic microbiolog-1 u.f

Medic laborant-1 u.f

Felcer laborant-6 u.f

Secția protecția sănătății

22.12.2021

Telefon de contact resurse umane

022- 574-580

Condițiile pentru a candida:

La o funcție poate candida persoana care îndeplinește următoarele condiții generale:

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba de stat;
 3. au capacitate deplină de exercițiu;
 4. sunt apte, din punct de vedere al sănătății, pentru exercitarea funcției, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respective sunt stabilite cerințe special de sănătate;
 5. au studiile necesare prevăzute pentru funcția respectivă;
 6. instruiri profesionale;
 7. nu au antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvîrșite cu intenție;
 8. nu sunt private de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 9. nu au interdicția de a ocupa o funcție, ce derive dintr-un act de constatare a Autorității Naționale de Integritate;

Abilități: Lucru cu informația, planificare, instruire, motivare, mobilizare de sine, capacitatea de a lua decizii și de a evolua impactul acestora, exercitarea controlului decizional, managerială, organizare, analiză și sinteză.

Atitudini/Comportamente: seriozitate/responsabilitate, loialitate, hotărâre, autocontrol, atitudine pozitivă, să posede calități psihice necesare (spirit de observație, răbdare, capacitate de comunicare etc);

Lista documentelor necesare pentru  participare la concurs:

 • cererea de înscriere la concurs.
 • copia actului de identitate.
 • copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă susținerea unor cursuri de specializări  și instruiri.
 • copia carnetului de muncă sau, după caz,  o adeverință care atestă vechimea în muncă și în  specialitate.
 • cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere despre lipsa antecedentelor penale.
 • declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal.
 • referințe de la locurile anterioare de muncă muncă certificatul medical forma 086-e.
 • curriculum vitae

Modalitatea de depunere a documentelor:

– copiile documentelor nominalizate, împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicității acestora;

– condidații depun documentele personal, prin poștă sau e-mail, (cu condiția că candidații, care depun dosarul prin poștă sau e-mail vor prezenta în ziua concursului, toate actele în original pentru autentificare, în caz contrar dosarul de concurs se respinge).

– certificatul medical și cazierul judiciar pot fi înlocuite cu declarația pe propria răspundere (conform modelului anexat). În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maxim 10 zile calendaristice de la data care a fost declarat învingător.

Data limită pentru depunere a Dosarului de concurs – 06.01.2022, până la orele 16:30.

Adresa poșltală: Chișinău, str.Gh.Asachi, 67/A, et.I, bir.100.

Persoana de contact – Scotigor Tatiana. Telefon de contact: (022) 574-580

 

 

 

 

 

© Copyright DTIC ANSP 2024 Toate drepturile rezervate.