Activitățile de bază desfășurate în domeniul controlului de stat în sănătate publică pentru trimestrul I al anului 2021

Pe parcursul trimestrului I al anului 2021, de către specialiștii Agenției Naționale pentru Sănătate Publică abilitați cu drept de control în sănătate publică au fost realizate 2922 controale.
Din numărul total de controale efectuate, 977 au fost realizate în mod planificat, dintre care 793 a persoanelor fizice şi juridice ce practică activitate de întreprinzător și 184 a obiectivelor și instituțiilor publice, cu scopul verificării respectării legislației sanitare în vigoare.
Totodată 1945 de controale au fost efectuate în mod inopinat, inclusiv:
– 1207 (62%) din ele cu scopul eliberării actelor permisive;
– 45 (2,3%) cu scopul examinării diverselor petiții și sesizări parvenite în adresa ANSP;
– 693 (35,6%) de controale au fost efectuate în scopul verificării implementării și respectării măsurilor de prevenire și control a infecției COVID-19 în conformitate cu prevederile Hotărârilor Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică.
În rezultatul controalelor efectuate, de către subdiviziunile ANSP au fost întocmite și expediate în adresa factorilor de decizie 529 prescripții sanitare; au fost întocmite 195 procese-verbale de contravenție administrativă și emise 167 decizii de aplicate amenzii în sumă de 278350 lei. La fel, pentru încălcări majore ale legislației în domeniul sănătății publice au fost emise 10 Hotărâri de suspendare/interzicere.
Concomitent, în perioada de referință au fost realizate un șir de activități de informare și sensibilizare a persoanelor juridice și fizice, ce țin de respectarea legislației în domeniul sănătății publice. În acest sens, au fost desfășurate peste 179 de activități de sensibilizare a agenților economici și populației în întregime prin desfășurarea diverselor seminare, mese rotunde, convorbiri, publicații în presă, emisiuni TV, Radio, etc. În același timp, per ansamblu pe țară, au fost elaborate și expediate autorităților publice locale și altor factori de decizie 68 note informative în care au fost elucidate problemele existente în domeniul sănătății publice și propuneri concrete de ameliorare a situației.

© Copyright DTIC ANSP 2024 Toate drepturile rezervate.