Abordarea One Health: atelier de lucru privind monitorizarea rezistenței la antimicrobiene a agenților cauzali ai zoonozelor   

Abordarea One Health: atelier de lucru privind monitorizarea rezistenței la antimicrobiene a agenților cauzali ai zoonozelor   

La 28 iulie 2022, Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) a organizat un atelier de lucru privind monitorizarea rezistenței la antimicrobiene a agenților cauzali ai zoonozelor prin prisma abordării One Health. La eveniment au participat specialiștii epidemiologi și microbiologi din cadrul ANSP, reprezentanți ai Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), ai Centrului Republican de Diagnostic Veterinar (CRDV) și experți ai Organizației Mondiale a Sănătății (OMS).

Rezistența la antimicrobiene (RAM) a microorganismelor constituie o preocupare tot mai importantă pentru sănătatea publică. Având în vedere consecințele grave pentru sănătatea oamenilor și a animalelor, complexitatea și impactul economic al fenomenului, se consideră importantă dezvoltarea mecanismului de monitorizare RAM în sectorul veterinar. RAM are impact nu numai asupra sănătății publice, ci şi la nivel economic prin costurile generate de tratamente, cele sociale, scăderea productivității şi a competitivității.

Specialiștii au abordat subiecte privind evaluarea capacității laboratoarelor din sector privind monitorizarea RAM a bacteriilor zoonotice, stabilirea priorităților utilizând instrumente standardizate, determinarea listei bacteriilor zoonotice ce vor fi monitorizate de ambele sectoare prin prisma abordării One Health; stabilirea modalității de trimitere la confirmare către laboratorul de Referință pentru RAM a bacteriilor zoonotice suspecte la mecanisme de rezistență, fluxul și schimbul de date.

Vasile Guștiuc, director adjunct al ANSP, inspector-șef sanitar de stat, a salutat participanții, menționând importanța organizării atelierului pentru identificarea provocările în monitorizarea RAM a agenților cauzali ai zoonozelor și necesitatea coordonării acțiunilor intersectoriale la toate nivelurile – național, regional și global.

Alexandru Manciu, director general adjunct al ANSA, a reiterat faptul că utilizarea pe scară largă a substanțelor antimicrobiene în medicina umană şi veterinară, în ultimii ani, a accelerat apariția şi răspândirea microorganismelor rezistente. Astfel, sunt necesare activități de monitorizare și conlucrare în domeniul combaterii RAM.

Stela Gheorghița, coordonatorul programelor de urgențe în sănătate publică din cadrul Biroului OMS din Republica Moldova, a menționat: „Fenomenul de rezistență la preparatele antimicrobiene este o problemă care afectează deopotrivă sănătatea umană, animală și mediul. Colaborarea intersectorială reprezintă elementul de bază în implementarea principiului One Health și presupune un șir de măsuri de sănătate publică, inclusiv prescrierea și utilizarea corectă a antimicrobienilor”.

În cadrul Atelierului, Olga Burduniuc, șefa Direcției diagnostic de laborator în sănătate publică, a prezentat informații despre importanța standardizării metodologiei de monitorizare a rezistenței la antimicrobiene a agenților cauzali ai zoonozelor de către laboratoare atât din sectorul uman, cât și veterinar pentru a obține date comparabile și de o acuratețe înaltă la nivel național.

Participanții au lucrat interactiv în grupuri și au identificat punctele forte și provocările în capacitatea laboratoarelor de monitorizare a RAM din sectorul veterinar. A fost stabilită lista speciilor bacteriene supuse monitorizării comune de ANSA și ANSP, strategia prelevării de probe, lista preparatelor antimicrobiene, metodologia utilizată pentru testarea sensibilității la antimicrobiene și detectarea mecanismelor RAM, dar și metode utilizate pentru colectarea și raportarea datelor.

© Copyright DTIC ANSP 2024 Toate drepturile rezervate.