A fost aprobat Planul de acțiuni privind punerea în aplicare a RSI (2005) în Republica Moldova pentru anii 2023-2027

A fost aprobat Planul de acțiuni privind punerea în aplicare a RSI (2005) în Republica Moldova pentru anii 2023-2027

Planul de acțiuni privind punerea în aplicare a Regulamentului Sanitar Internațional (RSI) (2005) în Republica Moldova pentru anii 2023-2027 a fost aprobat în cadrul ședinței de Guvern, din 19 aprilie 2023. Scopul RSI este de a preveni și gestiona situațiile de urgențe în sănătatea publică la nivel național, regional sau mondial, prin acțiuni care necesită coordonare multisectorială și comunicare a riscurilor.

Planul este elaborat pentru 5 ani și include 12 obiective privind punerea în aplicare a RSI (2005) în Republica Moldova pentru anii 2023-2027. Printre acestea sunt: fortificarea capacităților Punctului Focal în scopul coordonării și organizării răspunsului la evenimente și urgențe de sănătate publică, fortificarea sistemelor de evaluare, supraveghere și alertă precoce privind riscurile de origine biologică, chimică, radiologică, fortificarea sistemului de supraveghere epidemiologică a bolilor transmisibile, inclusiv de origine zoonotică și evenimentelor de sănătate publică, prevenirea și controlul bolilor transmisibile prin implementarea programelor de imunizări și asigurarea echitabilă cu preparate imunobiologice de calitate, fortificarea capacităților naționale a rețelelor de laboratoare, consolidarea capacitaților naționale de pregătire și răspuns în situații excepționale și urgențe de sănătate publică.

RSI este un acord internațional prin care toate statele membre ale Organizației Mondiale a Sănătății se obligă să acționeze conform acelorași reguli, pentru a asigura siguranța sănătății și a nu admite răspândirea internațională a bolilor și urgențelor de sănătate publică. De la momentul adoptării, la 23 mai 2005, de către a 58-a Adunarea Mondială a Sănătății a RSI (2005) și până în prezent 196 țări, inclusiv Republica Moldova și-au asumat responsabilitatea implementării la nivel național a prevederilor RSI (2005). Fiecare țară este obligată să identifice și să raporteze OMS orice eveniment ce ar pune în pericol sănătatea oamenilor și s-ar putea răspândi transfrontalier.

În primii ani după intrarea în vigoare a RSI (2005), Republica Moldova a întreprins acțiuni eficiente și a obținut progrese substanțiale în procesul de implementare a Regulamentului, printre care: desemnarea Punctului Focal Național pentru RSI (2005) – Agenția Națională pentru Sănătate Publică, instituirea Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică, stabilirea mecanismului de depistare precoce a riscurilor pentru sănătatea publică în vederea aprobării măsurilor pentru prevenirea răspândirii bolilor transmisibile și a evenimentelor de sănătate.

Menționăm că în anul 2020, în Agenția Națională pentru Sănătate Publică, a fost inaugurat Centrul operativ de coordonare în urgențe de sănătate publică, cu suportul UE și OMS, în cadrul inițiativei „Solidaritate pentru Sănătate”, care are scopul de a colecta și analiza datele din supravegherea bazată pe indicatori și evenimente de sănătate publică, detectare, verificare și confirmare a informațiilor despre pericolele emergente pentru sănătate publică – inteligență epidemică, evaluare a strategică și operațională a riscurilor pentru sănătate publică și asigurarea conexiunilor rapide și securizate cu partenerii la nivel național și internațional, realizarea comunicării eficiente și în timp util cu populația prin operaționalizarea Liniei Verzi.

© Copyright DTIC ANSP 2024 Toate drepturile rezervate.